Nhận tư vấn miễn phí về giải pháp thanh toán số! Liên hệ ngay
01/06/2022

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TÍNH NĂNG THANH TOÁN TỰ ĐỘNG BẰNG VÍ ĐIỆN TỬ 9PAY

01/06/2022

9Pay xin thông báo về điều khoản và điều kiện tính năng thanh toán tự động bằng ví điện tử 9Pay. Người dùng đọc, hiểu rõ và đồng ý với điều khoản và điều kiện này.

dieu-khoan-va-dieu-kien-tinh-nang-thanh-toan-tu-dong-bang-vi-dien-tu-9pay

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG TÍNH NĂNG THANH TOÁN TỰ ĐỘNG BẰNG VÍ ĐIỆN TỬ 9PAY, NGƯỜI SỬ DỤNG ĐÃ ĐỌC, HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY.

CÁC THUẬT NGỮ ĐƯỢC VIẾT HOA TRONG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY TRỪ KHI ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA KHÁC SẼ CÓ NGHĨA NHƯ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ 9PAY ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN ỨNG DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ 9PAY VÀ/HOẶC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÓ ĐỊA CHỈ https://9pay.vn/

1. Tính năng thanh toán hóa đơn tự động bằng Ví điện tử 9PAY (sau đây gọi tắt là “Tính Năng Thanh Toán Tự Động”) là một tiện ích thanh toán tự động cho phép Người Sử Dụng thanh toán các khoản thanh toán định kỳ với Đơn vị chấp nhận thanh toán (“ĐVCNTT”) bằng Số dư Tài Khoản Ví điện tử. 

2. Sau khi Người Sử Dụng đăng ký thành công Tính Năng Thanh Toán Tự Động cho hóa đơn cần thanh toán định kỳ (“Hóa Đơn Định Kỳ”), Người Sử Dụng đồng ý:

(a) Ủy quyền toàn bộ và không hủy ngang cho 9PAY thực hiện ghi nợ tự động Tài Khoản Ví điện tử vào ngày đến hạn thanh toán các Hóa Đơn Định Kỳ cho ĐVCNTT. Ủy quyền này có hiệu lực cho đến khi Người Sử Dụng chấm dứt việc ủy quyền bằng các thao tác trên các tính năng tại Ứng dụng Ví điện tử và/hoặc theo thỏa thuận khác giữa Người Sử Dụng và 9PAY;

(b) Đảm bảo số dư Tài Khoản Ví điện tử luôn cao hơn hoặc bằng giá trị khoản thanh toán của Hóa Đơn Định Kỳ;

(c) Đảm bảo Tài Khoản Ví Điện Tử còn hoạt động bình thường tại thời điểm trích nợ tự động.

3. Trong trường hợp Tài Khoản Ví Điện Tử của Người Sử Dụng không đáp ứng điều kiện như đã đề cập tại mục 2 Điều khoản và Điều kiện này, 9PAY có quyền:

(a) Từ chối bất kỳ giao dịch thanh toán tự động cho Hóa Đơn Định Kỳ nào mà không có nghĩa vụ phải thông báo cho Người Sử Dụng;

(b) Hủy đăng ký Tính Năng Thanh Toán Tự Động mà Người Sử Dụng đã đăng ký.

9PAY sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà Người Sử Dụng phải gánh chịu phát sinh từ việc giao dịch thanh toán tự động cho Hóa Đơn Định Kỳ của Người Sử Dụng bị từ chối và/hoặc Tính Năng Thanh Toán Tự Động đã bị hủy đăng ký do Người Sử Dụng không đáp ứng điều kiện như đã đề cập tại mục 2 Điều Khoản và Điều kiện này.

4. Hủy đăng ký/Hủy bỏ Tính Năng Thanh Toán Tự Động:

4.1. Tính Năng Thanh Toán Tự Động có thể bị hủy đăng ký nếu:

(a) Người Sử Dụng hủy đăng ký Tính Năng Thanh Toán Tự Động trên Ứng Dụng Ví điện tử 9Pay tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký hoặc xóa Mã khách hàng đã được lưu trên ứng dụng Ví điện tử 9Pay. Người Sử Dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về nghĩa vụ thanh toán đối với ĐVCNTT sau khi hủy đăng ký Tính Năng Thanh Toán Tự Động; hoặc 

(b) Theo quyết định của 9PAY như được quy định tại mục 3 Điều khoản và Điều kiện này.

4.2. Tính Năng Thanh Toán Tự Động cho Hóa Đơn Định Kỳ của ĐVCNTT có thể bị hủy bỏ bởi chính 9PAY trong trường hợp hợp đồng, thỏa thuận giữa 9PAY và ĐVCNTT/đối tác chấm dứt. Người Sử Dụng sẽ nhận được thông báo của 9PAY thông qua Ứng Dụng Ví điện tử 9Pay về việc hủy bỏ Tính Năng Thanh Toán Tự Động trong trường hợp này và Người Sử Dụng đồng ý sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với ĐVCNTT theo các phương thức khác ngoài Ví Điện Tử của 9PAY. 

4.3 Khi có bất kỳ thay đổi về chính sách giá đối với các sản phẩm, dịch vụ do 9PAY cung cấp, Tính Năng Thanh Toán Tự Động liên quan đến các sản phẩm dịch vụ đó sẽ được tự động tạm ngừng để đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Khách hàng có thể cập nhật đăng ký thanh toán tự động để có thể tiếp tục sử dụng.

4.4 Trong trường hợp khách hàng đã đăng ký thanh toán tự động, Ví điện tử 9Pay đã sinh giao dịch và trừ tiền ví khách hàng nhưng kết nối tới đối tác/nhà cung cấp bị lỗi (không phản hồi) thì giao dịch sẽ được coi là thất bại.

Đối với giao dịch thanh toán tự động thất bại, Ví điện tử 9Pay sẽ hoàn lại số tiền tương ứng đã trừ của giao dịch, đồng thời khách hàng cũng sẽ không được hưởng khuyến mãi tương ứng với giao dịch tại thời điểm đó.

5. 9PAY có toàn quyền sửa đổi và bổ sung Điều Khoản Và Điều Kiện Tính Năng Thanh Toán Hóa Đơn Tự Động Bằng Ví Điện Tử 9PAY này tại từng thời điểm tùy theo quyết định của 9PAY và công bố trên Ứng Dụng Ví điện tử 9PAY. Việc Người Sử Dụng tiếp tục sử dụng Ứng Dụng Ví điện tử 9PAY được hiểu là Người Sử Dụng đồng ý với các sửa đổi, bổ sung đó của 9PAY.