Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

Các điều khoản sử dụng dịch vụ hiển thị dưới đây (sau đây gọi là “Điều khoản sử dụng dịch vụ”, hoặc “Điều Khoản Sử Dụng”) quy định các điều khoản và điều kiện được đồng ý bởi và giữa Công ty Cổ phần 9Pay (sau đây gọi tắt là “Công ty”, hoặc “9Pay”, hoặc “chúng tôi”) và khách hàng cùng đơn vị chấp nhận thanh toán về việc đăng ký, sử dụng tài khoản 9Pay hoặc có liên quan tới việc cung cấp, sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán được cung ứng bởi Công ty (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”).

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Trừ trường hợp ngữ cảnh cụ thể có quy định khác, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a.    Dịch vụ trung gian thanh toán (Dịch vụ TGTT): được hiểu là Dịch vụ cổng thanh toán 9Pay, Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ và Dịch vụ ví điện tử.

b.    Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT): Là các tổ chức hoặc cá nhân cung ứng hàng hoá, dịch vụ chấp nhận cho khách hàng thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ thông qua Dịch vụ TGTT.

c.    Website/ứng dụng thương mại điện tử (website/ứng dụng TMĐT): Là các website/ứng dụng cung cấp hàng hóa dịch vụ do ĐVCNTT sở hữu chấp nhận thanh toán thông qua cổng thanh toán 9Pay.

d.    Tổ chức phát hành: Là ngân hàng/tổ chức phát hành thẻ/tài khoản, tổ chức phát hành ví điện tử cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho khách hàng.

e.    Thẻ: Là thẻ nội địa/quốc tế dùng để thanh toán hàng hoá, dịch vụ tại các ĐVCNTT.

f.    Thẻ thanh toán: Là tên gọi chung của các loại thẻ nhựa hoặc thẻ ảo (tín dụng, ghi nợ, trả trước). Các loại thẻ này có chức năng thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ. 

g.    Thẻ tín dụng: Là một loại thẻ thanh toán cho phép chủ thẻ tiêu dùng hay rút tiền theo hạn mức nhất định cho phép. Thẻ tín dụng cho phép chủ thẻ chi tiêu trước, trả tiền sau.

h.    Thẻ ghi nợ: Là một loại thẻ ngân hàng cho phép chủ thẻ có thể tiêu dùng hay rút tiền. Thẻ ghi nợ được nối đến một tài khoản trong ngân hàng và cho phép sử dụng trong phạm vi số dư của tài khoản đó.

i.     Khách hàng: Là cá nhân/tổ chức thực hiện thanh toán cho các giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ của ĐVCNTT khách hàng Dịch vụ TGTT do 9Pay phát triển và cung ứng.

j.    Công cụ quản lý giao dịch: là trang web và/hoặc ứng dụng trên thiết bị di dộng do 9Pay phát triển và cung cấp cho ĐVCNTT, cho phép ĐVCNTT quản lý thông tin giao dịch sử dụng dịch vụ, theo dõi tình trạng giao dịch, xem báo cáo giao dịch và/hoặc nhận thông báo giao dịch phát sinh mới.

k.    Giao dịch thành công: Là giao dịch thanh toán đã được ghi nhận và xử lý thành công thông qua hệ thống của 9Pay và ĐVCNTT đã nhận được thông báo giao dịch thành công từ 9Pay.

l.    Giao dịch hoàn trả: Là giao dịch do ĐVCNTT yêu cầu 9Pay hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền cho khách hàng.

m.    Giao dịch gian lận, giả mạo: Là giao dịch xảy ra khi thông tin về thẻ/tài khoản/ứng dụng của khách hàng dùng để mua/đặt hàng hóa, dịch vụ mà không được sự cho phép của chủ thẻ/tài khoản/ứng dụng. Việc xác định giao dịch giả mạo dựa trên các thông tin tra soát khiếu nại của chủ thẻ hoặc dựa trên các báo cáo giả mạo hoặc dựa trên kết luận điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.

n.    Nội dung: là những thông tin như văn khách hàng, hình ảnh, số liệu, dữ liệu, phần mềm, chương trình, ... mà có thể được truy cập hoặc sử dụng thông qua dịch vụ.

o.    Nội dung đệ trình: là những nội dung mà khách hàng đã gửi, truyền hoặc tải lên, bao gồm nhưng không giới hạn ở các ký tự, văn khách hàng, nội dung, thông điệp, thông báo, hình ảnh, số liệu, dữ liệu, …

Điều 2. Đăng ký/Ngưng sử dụng tài khoản/dịch vụ 9Pay

2.1. Đăng ký tài khoản

Khi thực hiện mở tài khoản tại 9Pay, 9Pay sẽ tiến hành thu thập thông tin, hồ sơ mở tài khoản theo quy định pháp luật và yêu cầu của 9Pay từng thời kỳ: 

a. Khách hàng cá nhân: 

Hồ sơ mở ví: CMND/CCCD/Hộ Chiếu của cá nhân

Đối với cá nhân là người Việt Nam: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; số căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp; 

Đối với cá nhân là người nước ngoài: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp, thị thực nhập cảnh (nếu có).

Đối với các thông tin khác bao gồm nhưng không giới hạn: “Nghề nghiệp, chức vụ, địa chỉ nơi đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại” sẽ được 9Pay áp dụng các biện pháp xác minh phù hợp theo quy định pháp luật. 

Trong quá trình xử lý hồ sơ, các thông tin trên có thể được 9Pay thu thập từ các hồ sơ hợp pháp mà khách hàng đã cung cấp hoặc thông qua các thông tin công bố từ các cơ sở dữ liệu hợp pháp về khách hàng.   

b. Khách hàng tổ chức:

Hồ sơ mở ví: các giấy tờ có thể chứng minh tổ chức mở ví được thành lập, hoạt động hợp pháp bao gồm nhưng không giới hạn: Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật; Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (gọi là người đại diện hợp pháp) của tổ chức mở Ví điện tử kèm theo căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người đó;

Thông tin mở ví: 

- Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; mã số doanh nghiệp và mã số thuế (nếu tổ chức có mã số thuế khác mã số doanh nghiệp); địa chỉ đặt trụ sở chính; địa chỉ giao dịch; số điện thoại;

- Thông tin về người đại diện hợp pháp của tổ chức mở Ví điện tử tương tự như thông tin cá nhân mở Ví điện tử. 

Đối với các thông tin khác bao gồm nhưng không giới hạn: Số Fax, lĩnh vực hoạt động, kinh doanh và các thông tin khác sẽ được 9Pay thu thập và áp dụng các biện pháp xác minh trên cơ sở các trang thông tin công bố công khai của các cơ quan có thẩm quyền và các cơ sở dữ liệu hợp pháp, hoặc yêu cầu tổ chức cung cấp trong từng trường hợp cụ thể theo chính sách phân loại rủi ro, phân loại khách hàng của 9Pay từng thời kỳ. 

Hồ sơ mở tài khoản sẽ được 9Pay cập nhật theo quy định pháp luật và yêu cầu phù hợp của 9Pay theo từng thời điểm, từng loại dịch vụ mà khách hàng sử dụng và được công bố trên ứng dụng 9Pay và/hoặc Website https://9pay.vn/

Khách hàng đồng ý và đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp khi đăng ký tài khoản 9Pay là đầy đủ, cập nhật, và chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm toàn bộ đối với các thông tin đã cung cấp cho 9Pay.

Tại bất kỳ thời điểm nào, theo yêu cầu của 9Pay, khách hàng đồng ý và đảm bảo sẽ cung cấp các thông tin để hỗ trợ 9Pay thực hiện: Tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật, hoặc báo cáo cơ quan chức năng về việc tuân thủ các nghĩa vụ đó, hay đánh giá tuân thủ của khách hàng theo các Quy định sử dụng dịch vụ 9Pay.

2.2.  Xác minh thông tin nhận biết khách hàng:

Là quá trình 9Pay áp dụng biện pháp để kiểm tra hồ sơ mở ví, các thông tin mà khách hàng đã cung cấp với các kênh thông tin phù hợp theo quy định pháp luật trong suốt quá trình mở, sử dụng, chấm dứt sử dụng Ví điện tử. 

Khách hàng phải cung cấp, cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin trong hồ sơ mở Ví điện tử cho 9Pay và chụ trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin mà mình cung cấp.

9Pay có thể thông qua tổ chức, cá nhân khác đã hoặc đang có quan hệ với khách hàng; hoặc thông qua cơ quan quản lý, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thu thập thông tin và đối chiếu thông tin do khách hàng cung cấp;

2.3.  Liên kết/Kết nối tài khoản 9Pay với thẻ/tài khoản Ngân hàng, và các dịch vụ trực tuyến. 

a. Trừ khi pháp luật có quy định khác, theo yêu cầu của 9Pay, khách hàng phải hoàn thành việc liên kết/kết nối tài khoản 9Pay với tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam hoặc thẻ ghi nợ (có gắn với tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam) tại Ngân hàng của khách hàng trước khi sử dụng dịch vụ Ví điện tử.

b. Khách hàng được liên kết Tài khoản 9Pay với một hoặc nhiều tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam hoặc thẻ ghi nợ (có gắn với tài khoản thanh toán khách hàng đồng Việt Nam) của khách hàng mở tại Ngân hàng có kết nối với 9Pay.

c. Bên cạnh đó, tùy theo phạm vi dịch vụ trung gian thanh toán mà 9Pay được phép cung ứng, theo thỏa thuận với các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính bù trừ điện tử, 9Pay có thể hỗ trợ khách hàng các hoạt động kết nối với các loại hình thẻ/tài khoản ngân hàng khác để triển khai dịch vụ trung gian thanh toán mà 9Pay được phép. 

d. Tùy theo thời điểm/ phạm vi Sản phẩm/Dịch vụ được triển khai bởi 9Pay và/hoặc các đối tác, khách hàng có thể được phép lựa chọn liên kết tài khoản 9Pay với các tài khoản dịch vụ trực tuyến được cung cấp bởi đối tác, khách hàng cam kết tuân thủ các quy định của 9Pay về dịch vụ liên kết tại đây và các quy định của đơn vị cung cấp tài khoản dịch vụ trực tuyến liên quan.

2.4.  Sử dụng tài khoản 9Pay

a. Việc nạp tiền vào Ví điện tử 9Pay phải thực hiện từ:

- Tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của khách hàng (chủ Ví điện tử) tại ngân hàng.

- Nhận tiền từ Ví điện tử khác do 9Pay mở.

b. Khách hàng cam kết và đảm bảo rằng khách hàng chỉ sử dụng tài khoản 9Pay để: 

- Thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp; và/hoặc

- Chuyển tiền cho Ví điện tử khác do 9Pay mở, và/hoặc 

- Rút tiền ra khỏi Ví điện tử về tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của khách hàng tại ngân hàng.

c. Trong trường hợp khách hàng sử dụng các tính năng, Sản phẩm/Dịch vụ khác trên 9Pay ngoài các hoạt động tại điểm a), b) khoản này, khách hàng đồng ý và đảm bảo sẽ tuân thủ và thực hiện theo các hướng dẫn nghiệp vụ mà 9Pay cung cấp. Tùy từng trường hợp cụ thể, mà 9Pay có thể triển khai các nghiệp vụ phù hợp một cách độc lập hoặc kết hợp để triển khai các tính năng dịch vụ, theo giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mà 9Pay được cấp.

d. Tổng hạn mức giao dịch qua Ví điện tử của Khách hàng cá nhân tại 9Pay (bao gồm giao dịch thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp và giao dịch chuyển tiền từ Ví điện tử cho Ví điện tử khác mở tại 9Pay) tối đa là 100 (một trăm) triệu đồng Việt Nam trong một tháng.

2.5.  Ngưng/Đóng tài khoản

a. 9Pay ngưng/đóng tài khoản

Khách hàng đồng ý, xác nhận và chấp thuận rằng sản phẩm/dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của sản phẩm/dịch vụ) có thể được 9Pay hủy bỏ vì bất kỳ lý do nào mà 9Pay thấy là phù hợp và cần thiết vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho khách hàng. Khách hàng cũng đồng ý rằng bất kỳ lý do hủy bỏ nào mà 9Pay đưa ra sẽ được khách hàng xem là lý do hợp lý. Sau khi hủy bỏ, sản phẩm/dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của sản phẩm/dịch vụ) có thể được cung cấp lại bởi 9Pay trên cơ sở toàn quyền quyết định thấy là phù hợp.

Khách hàng đồng ý, xác nhận và chấp thuận rằng vào mọi thời điểm 9Pay có quyền ngưng/ đóng tài khoản của khách hàng hoặc khả năng tiếp cận và sử dụng sản phẩm/dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của sản phẩm/dịch vụ) của khách hàng vì bất kỳ lý do nào mà 9Pay thấy là phù hợp và cần thiết, bao gồm, nhưng không giới hạn trường hợp khách hàng vi phạm bất kỳ quy định nào của những Điều Khoản sử dụng dịch vụ này hoặc làm trái hoặc vi phạm bất kỳ quy định, luật hiện hành liên quan đến việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ. Khách hàng cũng đồng ý rằng bất kỳ lý do ngưng/đóng tài khoản nào do 9Pay đưa ra sẽ được khách hàng xem là hợp lý. Việc tạm ngừng cung cấp sản phẩm/dịch vụ có thể được thực hiện trong bất kỳ thời điểm nào và theo bất kỳ điều kiện nào mà 9Pay trên cơ sở toàn quyền quyết định thấy là phù hợp.

Nếu khách hàng vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản sử dụng dịch vụ  này hoặc làm trái hoặc vi phạm bất kỳ quy định, Quy Định Pháp Luật liên quan đến việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ, 9Pay có quyền ngừng sản phẩm/dịch vụ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các cá nhân, tổ chức liên quan về việc làm trái hoặc vi phạm theo cách thức phù hợp. Sau khi hủy bỏ hoặc chấm dứt sản phẩm/dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của sản phẩm/dịch vụ):

- Tất cả các quyền đã được trao cho khách hàng theo những Điều Khoản sử dụng dịch vụ này sẽ chấm dứt ngay lập tức;

- Khách hàng cần phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán ngay cho 9Pay mọi khoản phí và lệ phí chưa trả đến hạn và còn nợ 9Pay (nếu có).

b. Khách hàng yêu cầu ngưng/đóng tài khoản

Khi khách hàng không có nhu cầu sử dụng bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào của 9Pay, vào bất cứ thời điểm nào khách hàng có thể tự thực hiện khóa tài khoản khẩn cấp tại ứng ụng Ví hoặc gửi yêu cầu đóng tài khoản 9Pay của mình và đảm bảo khách hàng đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản 9Pay được yêu cầu đóng. 

Khách hàng gửi yêu cầu đến các kênh hỗ trợ của được quy định hoặc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng để được hướng dẫn. Khi tiếp nhận yêu cầu đóng tài khoản 9Pay của khách hàng, 9Pay sẽ tiến hành các thủ tục xác minh để đóng tài khoản. 

Tất cả các quyền, lợi ích liên quan đến tài khoản 9Pay đã trao cho khách hàng theo Điều khoản sử dụng dịch vụ và các quy định liên quan đến tài khoản 9Pay bị yêu cầu đóng sẽ chấm dứt ngay lập tức. Khách hàng đồng ý rằng 9Pay có quyền từ chối hỗ trợ khách hàng đối với các lợi ích có thể phát sinh (như các khoản bồi hoàn, hoàn trả, ưu đãi khuyến mại, voucher ….) liên quan đến tài khoản 9Pay đã được bạn yêu cầu đóng.

Sau khi đóng tài khoản, khách hàng muốn sử dụng tài khoản 9Pay vui lòng liên hệ các kênh hỗ trợ để được hướng dẫn các thủ tục mở tài khoản đã đóng trước đó.

Điều 3. Quy định về Quản lý rủi ro

3.1. Thông báo cho 9Pay đầu mối tiếp nhận và xử lý các giao dịch bị nghi ngờ giả mạo bao gồm: họ tên, điện thoại, địa chỉ email, mã giao dịch và phương thức lừa đảo/giả mạo (nếu có).

3.2.  Hàng ngày ĐVCNTT phối hợp các bên kiểm tra các giao dịch được thực hiện tại ĐVCNTT để phát hiện các giao dịch nghi ngờ giả mạo theo nguyên tắc sau:

a. Trong trường hợp Tổ chức phát hành/9Pay phát hiện các giao dịch nghi ngờ cần xác minh, 9Pay sẽ gửi danh sách các giao dịch đó cho ĐVCNTT, ĐVCNTT phải có trách nhiệm kiểm tra lại thông tin với khách hàng để kịp thời ngăn chặn các giao dịch giả mạo.

b. Trong trường hợp ĐVCNTT phát hiện ra các giao dịch nghi ngờ cần xác minh, ĐVCNTT phối hợp với 9Pay/Ngân hàng để kiểm tra tính hợp lệ của thẻ và liên hệ với khách hàng để xác định tính chính xác của giao dịch. Nếu không liên hệ được với khách hàng thì ĐVCNTT có thể hủy giao dịch hoặc khi giao hàng hóa/dịch vụ phải kiểm tra xác minh người nhận hàng hóa/dịch vụ.

Điều 4. Phí dịch vụ

4.1. Phí dịch vụ là các khoản phí khách hàng phải trả khi sử dụng các dịch vụ do 9Pay cung cấp và Phí khách hàng phải trả khi sử dụng các dịch vụ thẻ của các Ngân hàng liên kết. Biểu phí dịch vụ được 9Pay quy định trong từng thời kỳ và được thông báo công khai trên website của 9Pay tại địa chỉ: https://9pay.vn. Tất cả các loại phí trên đều không được hoàn trả lại cho khách hàng trong bất kỳ trường hợp nào. 

4.2. 9Pay có quyền quy định, thay đổi mức phí của các loại phí liên quan đến dịch vụ 9Pay. Biểu phí thay đổi sẽ có giá trị (ràng buộc) nếu khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ ngay sau khi biểu phí mới có hiệu lực (ngày biểu phí mới có hiệu lực) và thu tiền mặt hay trích nợ tài khoản của khách hàng tại ngân hàng theo yêu cầu của khách hàng để thu các khoản phí và các khoản thanh toán liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của 9Pay. 

4.3. Khách hàng kê chi tiết giao dịch, thông báo số dư sẽ được các bên cung cấp cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ khi có yêu cầu. 

Điều 5. Quy định về Giải quyết tra soát và khiếu nại

5.1.    Phân định trách nhiệm

a.    Trách nhiệm của ĐVCNTT

 • Tiếp nhận và trả lời trực tiếp khách hàng các yêu cầu tra soát, khiếu nại liên quan đến việc cung cấp và chất lượng hàng hóa, dịch vụ của ĐVCNTT.
 • Đối với các yêu cầu tra soát, khiếu nại liên quan tới thanh toán giao dịch, quản lý tài khoản của khách hàng: trong trường hợp Khách hàng liên hệ khiếu nại trực tiếp với ĐVCNTT, ĐVCNTT có trách nhiệm tiếp nhận và gửi yêu cầu tra soát cho 9Pay.
 • Trả lời các yêu cầu tra soát, khiếu nại từ 9Pay.
 • Phối hợp với 9Pay xử lý giao dịch được 9Pay thông báo là gian lận, giả mạo hoặc nghi ngờ gian lận, giả mạo.

b.    Trách nhiệm của 9Pay

 • Là đầu mối tổ chức thực hiện tra soát khiếu nại giữa các Tổ chức phát hành và ĐVCNTT.
 • Tiếp nhận các yêu cầu tra soát, khiếu nại từ ĐVCNTT/ Tổ chức phát hành/Khách hàng và trả lời các yêu cầu tra soát, khiếu nại theo quy định.
 •  Thông báo cho ĐVCNTT các giao dịch gian lận, giả mạo hoặc nghi ngờ gian lận, giả mạo để ĐVCNTT phối hợp xử lý.
 • Hướng dẫn ĐVCNTT cung cấp chứng từ theo đúng quy định của Tổ chức phát hành và Tổ chức liên quan để xử lý tra soát, khiếu nại của Khách hàng/Ngân hàng đối với từng trường hợp cụ thể.

5.2.    Quy trình tiếp nhận xử lý tra soát, khiếu nại

aĐVCNTT tiếp nhận yêu cầu tra soát, khiếu nại từ Khách hàng.

ĐVCNTT tiếp nhận các yêu cầu tra soát, khiếu nại từ khách hàng và kiểm tra tình trạng cung cấp hàng hóa dịch vụ với khách hàng.

+ Đối với giao dịch được ghi nhận thành công trên công cụ quản lý giao dịch: ĐVCNTT kiểm tra tình trạng cung cấp hàng hóa dịch vụ và trả lời Khách hàng.

+ Đối với giao dịch không được ghi nhận hoặc được ghi nhận không thành công trên công cụ quản lý giao dịch:

Bước 1: ĐVCNTT gửi yêu cầu tra soát cho 9Pay, 9Pay kiểm tra thông tin giao dịch và tình trạng thanh quyết toán.

Bước 2: 9Pay phối hợp với ngân hàng kiểm tra tình trạng trừ tiền của khách hàng tại ngân hàng. Nếu khách hàng đã bị trừ tiền, 9Pay sẽ phối hợp với ngân hàng xử lý hoàn tiền cho khách hàng.

Bước 3: 9Pay thông báo kết quả xử lý cho ĐVCNTT trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận tra soát từ ĐVCNTT để ĐVCNTT làm căn cứ trả lời Khách hàng.

b. 9Pay nhận tra soát của Khách hàng qua Ngân hàng hoặc nhận tra soát trực tiếp từ Khách hàng

Bước 1: Ngân hàng/Khách hàng gửi yêu cầu tra soát cho 9Pay.

Bước 2: 9Pay tiếp nhận và kiểm tra tình trạng giao dịch thanh toán ghi nhận trên hệ thống 9Pay:

+ Trường hợp giao dịch được ghi nhận là thành công:

   1. Nếu khách hàng khiếu nại chưa nhận được hàng hóa dịch vụ, 9Pay gửi yêu cầu tra soát tới ĐVCNTT.

   2. Nếu khách hàng khiếu nại chưa nhận được tiền hoàn của giao dịch, 9Pay thực hiện kiểm tra trên hệ thống của 9Pay:

 • Nếu trên hệ thống chưa ghi nhận yêu cầu hoàn cho giao dịch từ ĐVCNTT, 9Pay gửi yêu cầu tra soát cho ĐVCNTT, ĐVCNTT có trách nhiệm trả lời cho 9Pay trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của 9Pay.
 •  Nếu trên hệ thống đã tiếp nhận yêu cầu hoàn cho giao dịch từ ĐVCNTT, 9Pay kiểm tra tình trạng hoàn và phản hồi kết quả cho Ngân hàng/Khách hàng trong vòng hai (02) ngày làm việc từ thời điểm tiếp nhận tra soát từ Ngân hàng/ Khách hàng.

+ Trường hợp giao dịch được ghi nhận là không thành công, 9Pay trả lời kết quả tra soát là giao dịch Không thành công, Tổ chức phát hành kiểm tra tài khoản của Khách hàng:

   1. Trường hợp tài khoản của Khách hàng đã bị trừ tiền, Tổ chức phát hành thực hiện hoàn tiền ngay cho Khách hàng.

   2. Trường hợp tài khoản của Khách hàng không bị trừ tiền, Tổ chức phát hành thông báo kết quả tới Khách hàng.

Bước 3: ĐVCNTT tiếp nhận yêu cầu tra soát từ 9Pay và kiểm tra thông tin được ghi nhận tại ĐVCNTT.

+ Trường hợp ĐVCNTT chưa cung cấp hàng hóa dịch vụ cho Khách hàng, ĐVCNTT chủ động liên hệ với Khách hàng để trao đổi thông tin:

   1. Nếu Khách hàng yêu cầu cung cấp hàng hóa dịch vụ, ĐVCNTT tiến hành cung cấp hàng hóa dịch vụ và thông báo cho Khách hàng. Đồng thời, ĐVCNTT gửi trả lời tra soát cho 9Pay trong ngày làm việc để 9Pay trả lời cho Ngân hàng/Tổ chức phát hành.

   2. Nếu Khách hàng chấp nhận hoàn tiền:

 • ĐVCNTT thực hiện hoàn tiền trực tiếp trên công cụ quản lý giao dịch.
 • ĐVCNTT thông báo kết quả hoàn trả cho 9Pay trong vòng hai (02) ngày làm việc để 9Pay trả lời Tổ chức phát hành/Khách hàng.

5.3.    Quy trình xử lý giao dịch gian lận, giả mạo

a. Đối với các giao dịch gian lận, giả mạo hoặc nghi ngờ là gian lận, giả mạo, ĐVCNTT thực hiện hủy giao dịch, hoàn trả cho Khách hàng nếu chưa cung cấp hàng hóa, dịch vụ ngay sau khi nhận được thông báo từ 9Pay và phản hồi kết quả cho 9Pay trong vòng hai (02) giờ làm việc.

b.  ĐVCNTT cung cấp đầy đủ chứng từ của bất kỳ/toàn bộ giao dịch theo yêu cầu của 9Pay trong vòng hai (02) ngày làm việc.

5.4.    Quy định về chứng từ/thông tin trả lời tra soát của ĐVCNTT

aChứng từ phải rõ ràng, có thể đọc trong điều kiện nhìn thông thường, có thể lưu trữ và in ấn.

b. Đối với những giao dịch tra soát ĐVCNTT nhận được từ 9Pay, ĐVCNTT có trách nhiệm cung cấp toàn bộ thông tin/chứng từ (bao gồm nhưng không giới hạn chứng từ giao/nhận hàng hóa, dịch vụ, hóa đơn, thông tin khách hàng và các thông tin, mối liên hệ liên quan khác) để chứng minh giao dịch có thực và được thực hiện theo đúng thỏa thuận cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa ĐVCNTT và khách hàng. Trong trường hợp quá thời hạn hợp lý mà ĐVCNTT không có phản hồi, 9Pay có quyền giữ lại một khoản tiền tương ứng với giá trị giao dịch bị khiếu nại từ khoản tiền 9Pay phải thanh toán cho ĐVCNTT cho đến khi khiếu nại được giải quyết xong.

c. Bên có lỗi trong việc chậm trễ cung cấp chứng từ hoặc cung cấp chứng từ giả mạo chịu hoàn toàn trách nhiệm với các chi phí và tổn thất phát sinh do hành vi này gây ra.

d. Để phục vụ cho các tra soát khiếu nại đặc thù (nếu có), ĐVCNTT cam kết bảo quản, lưu giữ và cung cấp cho 9Pay các thông tin dữ liệu liên quan đến các giao dịch của Khách hàng trong vòng 18 (mười tám) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch.

Điều 6. Quy định khác đối với ĐVCNTT sử dụng dịch vụ Cổng thanh toán 9Pay 

6.1.     Website/ứng dụng TMĐT
Website/ ứng dụng TMĐT của ĐVCNTT làm điểm chấp nhận cổng thanh toán 9Pay phải có các thông tin sau:

6.1.1.    Thông tin về ĐVCNT: tên đơn vị, thông tin liên hệ, địa chỉ thư tín/email, địa chỉ website, số điện thoại/ fax.

6.1.2.    Thông tin hàng hóa, dịch vụ

a. Đảm bảo rằng hàng hóa, dịch vụ được mô tả rõ ràng, hoàn chỉnh, chính xác trên website, tránh những tranh chấp, sự không hài lòng của khách hàng đối với hàng hóa dịch vụ thực nhận so với những mô tả trên website TMĐT/ứng dụng của ĐVCNTT.

b. Cung cấp đầy đủ thông tin về giá khách hàng, loại tiền giao dịch (bắt buộc là VNĐ), thuế phí khác (nếu có).

c. Sử dụng hình ảnh sản phẩm nếu có thể.

6.1.3.    Vận chuyển hàng hoá

a. Xây dựng một chính sách vận chuyển dễ hiểu, rõ ràng và có đường dẫn từ trang chủ và tại thời điểm kết thúc giao dịch.

b. Đưa ra những phương thức vận chuyển và những phương thức giao hàng mà ĐVCNTT có thể đáp ứng.

c. Liệt kê rõ ràng và đầy đủ các loại phí vận chuyển và bảo quản liên quan. 

d. Xây dựng hệ thống thư trả lời khách hàng trong trường hợp sản phẩm dịch vụ vận chuyển/giao chậm so với kế hoạch.

6.1.4.    Hoàn tiền, trả hàng hoặc huỷ đơn hàng

a. Xây dựng một chính sách hoàn tiền rõ ràng, cụ thể.

b. Hiển thị đường dẫn tới quy định này ngay tại trang chủ của website/ứng dụng TMĐT.

6.1.5.    Thông tin chăm sóc khách hàng

a. Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị trên website.

b. Cung cấp cho Khách hàng một sự lựa chọn cho việc gửi yêu cầu qua thư điện tử hoặc điện thoại.

c. Hiển thị những cách thức “Liên lạc với chúng tôi” trên website TMĐT/ứng dụng một cách dễ thấy nhất và dễ truy cập nhất

6.2.    Chứng từ giao dịch

6.2.1.    Hoá đơn khách hàng hàng

Hóa đơn khách hàng hàng phải được gửi đến khách hàng (qua đường email và/hoặc chuyển phát) trong vòng 24 tiếng kể từ thời điểm giao dịch thành công.

6.2.2.    Hóa đơn giao hàng/sử dụng dịch vụ:

a. Hóa đơn giao hàng phải thể hiện được thông tin hàng hóa được giao/sử dụng, ngày giờ giao dịch, phương thức thanh toán, phương thức giao hàng, ngày giờ giao hàng/sử dụng và chữ ký người nhận hàng/sử dụng dịch vụ (tốt nhất là chủ thẻ).

b. Đối với hàng hóa thuộc loại hình sản phẩm số như khách hàng quyền chương trình/ứng dụng, mã thẻ cào, ĐVCNT phải lưu trữ và cung cấp được lịch sử hệ thống ghi nhận IP, thời gian tải chương trình/ứng dụng, thời gian kích hoạt hoặc sử dụng chương trình/ứng dụng/mã thẻ cào.

Điều 7. Hạn chế

Khách hàng sẽ không được tham gia vào, hoặc thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp những nội dung quy định dưới đây khi sử dụng Dịch vụ:

1. Hoạt động vi phạm pháp luật, các tuyên án, các nghị quyết, các lệnh hoặc các biện pháp hành chính ràng buộc hợp pháp của Việt Nam.

2. Các hoạt động có thể cản trở, vi phạm, đi ngược lại trật tự công cộng hoặc thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

3. Các hoạt động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như khách hàng quyền, thương hiệu và khách hàng sáng chế, danh tiếng, bảo mật, và tất cả các quyền khác Công ty và/hoặc một bên thứ ba nào đó được cấp bởi pháp luật hoặc hợp đồng.

4. Các hoạt động dẫn đến việc hiểu sai lệch về Công ty và/hoặc bên thứ ba hoặc cố ý lan truyền thông tin sai lệch.

5. Các hoạt động trao đổi quyền sử dụng Nội dung, Nội dung đệ trình, hoặc bất kỳ một phần Nội dung, hoặc Dịch vụ mà khách hàng sử dụng, hoặc có được từ việc cung cấp Dịch vụ bởi Công ty cho khách hàng đó vào tiền mặt, tài sản hoặc lợi ích kinh tế khác mà không có sự cho phép của Công ty.

6. Các hoạt động sử dụng dịch vụ cho doanh số khách hàng hàng, tiếp thị, quảng cáo, hoặc các mục đích thương mại hoặc mục đích vì lợi nhuận, hoặc vì quyền lợi khác (ngoại trừ những người đã được phê duyệt bởi Công ty); sử dụng các dịch vụ cho các mục đích khác với mục đích thực sự của Dịch vụ, hoặc sử dụng cho các mục đích khác trái với pháp luật Việt Nam, hoặc pháp luật nơi khách hàng đó cư trú.

7. Các hoạt động có lợi hoặc cộng tác với các tổ chức, cá nhân, nhóm có hoạt động, hoặc có biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật của Việt Nam, chống đối xã hội, các chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước Việt Nam, …

8. Khách hàng đồng ý và công nhận rằng khách hàng sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động hay thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể hoặc đe dọa làm gián đoạn hoặc tạm ngừng việc duy trì, cung cấp Dịch vụ của Công ty hoặc các dịch vụ và mạng lưới liên kết với các Dịch vụ của Công ty. Khách hàng không thực hiện bất kỳ hoạt động nào, bao gồm nhưng không giới hạn tới các hoạt động ảnh hưởng đến máy chủ hoặc các hệ thống mạng của Dịch vụ; lạm dụng Dịch vụ khách hàng các phương tiện của BOTs, các công cụ gian lận hoặc các biện pháp kỹ thuật khác; cố ý sử dụng lỗi của Dịch vụ; tiếp cận với Dịch vụ thông qua các thiết bị truyền mà sự thay đổi đã được thực hiện, hoặc trên các thiết bị truyền có sự can thiệp, sửa đổi phần cứng hoặc phần mềm (ví dụ, hack hoặc jailbreak) , hoặc tương tự đã tạo ra nhưng đòi hỏi, yêu cầu bất hợp lý như nhiều lần hỏi cùng một câu hỏi không cần thiết, và can thiệp tới hoạt động của Công ty hoặc can thiệp tới việc sử dụng Dịch vụ của khách hàng hoặc tiếp cận, hoặc sử dụng Dịch vụ khách hàng các tài khoản đã được tạo lập trên các thiết bị bị đánh cắp, đánh mất mà tài khoản đó không phải do khách hàng như vậy lập ra.

9. Không tiếp cận, hoặc sử dụng Dịch vụ khách hàng/thông qua tài khoản của người khác. 

10. Các hoạt động hỗ trợ hoặc khuyến khích bất kỳ hoạt động nào được nêu trong các Điều khoản của mục này.

11. Các hoạt động khác được Công ty xem xét là không phù hợp.

Điều 8.  Quyền và trách nhiệm của 9Pay

8.1.    Quyền của 9Pay

Yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết để đăng ký thông tin dịch vụ khi khách hàng yêu cầu nâng cấp gói cước cao hơn hoặc thay đổi thông tin chủ dịch vụ.

- Từ chối giao dịch, tạm khóa/tạm ngừng, chấm dứt cung cấp dịch vụ 9Pay và các sản phẩm, dịch vụ liên quan khác của khách hàng trong trường hợp hồ sơ đăng ký dịch vụ của khách hàng (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, ...) có dấu hiệu gian lận, giả mạo hoặc khi có yêu cầu khách hàng văn khách hàng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc có khách hàng chứng về việc giao dịch thực hiện nhằm rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật.

- Từ chối hỗ trợ các giao dịch nạp/rút không phải từ tài khoản ngân hàng liên kết của Khách hàng đến Ví điện tử của chính mình và ngược lại.

- Từ chối yêu cầu nâng cấp gói cước/phát hành thẻ của khách hàng nếu không đáp ứng đầy đủ các quy định theo yêu cầu.

- Lựa chọn tổ chức đối tác để ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết cung ứng nền tảng dịch vụ, phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ trên cơ sở an toàn và hiệu quả.

- Xây dựng chính sách liên quan đến sản phẩm phù hợp với quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước.

- Thu phí dịch vụ của khách hàng theo quy định của 9Pay và Ngân hàng hợp tác trong từng thời kỳ, phù hợp với quy định của pháp luật. Thu tiền mặt hay trích nợ tài khoản của khách hàng theo yêu cầu của khách hàng để thu các khoản phí và các khoản thanh toán liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của 9Pay theo quy định. Tất cả các lệnh trích nợ tài khoản gửi đến Ngân hàng đều được 9Pay thực hiện sau khi có sự đồng ý của khách hàng, vì vậy khách hàng cam kết và thừa nhận rằng, khách hàng việc đồng ý với khách hàng Điều khoản sử dụng dịch vụ này, khách hàng đã đồng ý cấp quyền cho 9Pay, khách hàng sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với 9Pay về việc tự động trích nợ tài khoản của khách hàng tại Ngân hàng.

- 9Pay có quyền nâng cấp, thay đổi, điều chỉnh dịch vụ 9Pay trên tất cả các kênh giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng một cách tốt nhất của khách hàng. Những sự thay đổi này được thông báo qua các kênh: website: https://9pay.vn, ứng dụng trên di động, ... Do đó, khi sử dụng dịch vụ 9Pay có nghĩa rằng khách hàng đồng ý chủ động cập nhật thông tin về sự thay đổi của dịch vụ qua các kênh trên.

- 9Pay có quyền truy cập, thu thập, sử dụng thông tin của khách hàng, cụ thể như sau:

Khi sử dụng dịch vụ của 9Pay, khách hàng đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi được phép truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của khách hàng như sau:

(1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại:

9Pay có thể thu thập tên và thông tin liên lạc từ danh bạ của Người sử dụng để hỗ trợ cho các dịch vụ như “Nạp tiền điện thoại”, “Chuyển tiền”, “Yêu cầu chuyển tiền”, “Mời khách hàng bè sử dụng Ví”. Khi sử dụng các dịch vụ này, Người sử dụng có thể chọn số điện thoại liên lạc của những người khác từ danh bạ của Người sử dụng ngay trong Ứng Dụng 9Pay thay vì phải nhập khách hàng tay.

Chúng tôi sẽ lưu trữ danh bạ điện thoại của khách hàng trên máy chủ nhằm hỗ trợ tốt nhất trong việc sử dụng dịch vụ và tránh trường hợp khách hàng bị mất dữ liệu.

(2) Ghi dữ liệu của 9Pay lên thẻ nhớ

(3) Truy cập vào Internet qua thiết bị của khách hàng. Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý và cấp quyền của khách hàng, vì vậy chúng tôi được phép sử dụng các thông tin thu thập vào các mục đích được cho là cần thiết, bao gồm cung cấp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cung cấp theo yêu cầu của pháp luật hoặc các hoạt động khác liên quan đến các dịch vụ của 9Pay và đối tác bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động như phân tích nhu cầu vay, rủi ro tín dụng từ đó xếp hạng tín dụng và cung cấp các dịch vụ phù hợp nhất tới khách hàng. Khách hàng sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với chúng tôi về việc truy cập, thu thập, sử dụng thông tin này.

Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau đây của khách hàng:

(4) Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi để xác minh tài khoản

 • Đối với cá nhân là người Việt Nam: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; số căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp; 
 • Đối với cá nhân là người nước ngoài: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp, thị thực nhập cảnh (nếu có); 
 • Đối với tổ chức: Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; mã số doanh nghiệp và mã số thuế (nếu tổ chức có mã số thuế khác mã số doanh nghiệp); địa chỉ đặt trụ sở chính; địa chỉ giao dịch; số điện thoại; thông tin về người đại diện hợp pháp của tổ chức mở Tài Khoản 9Pay.

(5) Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của khách hàng, thông tin phiên khách hàng Ứng dụng mà khách hàng sử dụng cho điện thoại của mình.

 • Model thiết bị điện thoại, nhà sản xuất thiết bị điện thoại, phiên khách hàng OS, nhà mạng, số seri của thiết bị điện thoại
 • Địa chỉ IP truy cập, cookies
 • Dữ liệu sử dụng trên ứng dụng (sử dụng các tính năng trên ứng dụng như truy cập vào màn hình/ menu, chọn nút, lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng)
 • Phiên khách hàng của ứng dụng, thời gian truy cập lần cuối,

(6) Truy cập ảnh: chúng tôi cần truy cập vào hình ảnh trên thiết bị nhằm tải lên các hình ảnh để làm ảnh đại diện, nhằm cá nhân hóa ứng dụng. Chúng tôi cam kết sẽ tôn trọng và không sử dụng hình ảnh của khách hàng vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của khách hàng.

(7) Nếu được Người sử dụng cho phép, 9Pay sẽ thu thập thông tin về sức khỏe, thể chất trên thiết bị truy cập của Người sử dụng. 9Pay sẽ sử dụng thông tin về sức khỏe như: số bước chân, giấc ngủ, nhịp tim, di chuyển chính xác hoặc tương đối thông qua dữ liệu Google Fit hoặc Health Kit. Khi người dùng sử dụng tính năng “Đi bộ cùng 9Pay” trên ứng dụng Ví điện tử 9Pay, 9Pay có thể hiển thị ghi lại các thông tin đếm bước đi bộ, số giờ ngủ để người sử dụng có thể theo dõi sức khỏe của mình, đồng thời 9Pay dựa vào các thông tin báo cáo này để chi trả điểm thưởng theo số bước chân và giấc ngủ.

 •  Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng dịch vụ của 9Pay.
 • 9Pay cam kết và sử dụng các phương pháp hợp lý để đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân được thu thập để ngăn ngừa các hành vi đánh cắp, tiếp cận, thay đổi, phá hủy thông tin trái phép;
 • 9Pay cam kết không chuyển nhượng, cho thuê, tiết lộ, chia sẻ thông tin của Người sử dụng cho bất kỳ bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của Người sử dụng hoặc theo đúng quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+  Chủ động khóa tài khoản và đơn phương chấm dứt việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không sử dụng dịch vụ trong vòng 03 đến 06 tháng (tùy theo quy định tại từng thời điểm của từng dịch vụ) hoặc khách hàng không hoàn thiện hồ sơ đăng ký dịch vụ 9Pay trong vòng từ 30 đến 90 ngày (tùy theo từng quy định của dịch vụ tại từng thời điểm, áp dụng với các thuê bao đăng ký qua kênh online).

+  Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết như: khóa tài khoản/tạm ngưng/ngừng cung cấp dịch vụ trong những trường hợp sau:

 • 9Pay phát hiện tài liệu, thông tin do khách hàng cung cấp là không chính xác, không trung thực, sai sự thật;
 • Khách hàng bị bắt, bị khởi tố, truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc để chấp hành khách hàng án hình sự;
 •  Khách hàng chết, mất tích;
 • Khách hàng mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
 • Các trường hợp liên quan đến giả mạo, quản lý rủi ro hoặc trục lợi chính sách của 9Pay hoặc bên thứ ba có liên quan;
 • Các trường hợp do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu thực hiện và các trường hợp khách theo quy định của 9Pay và pháp luật.
 •  Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập trái phép, phá hoại, làm thay đổi chương trình phần mềm, cơ sở dữ liệu điện tử sử dụng trong thanh toán; lợi dụng lỗi hệ thống mạng máy tính, lỗi phần mềm, sản phẩm 9Pay để trục lợi.

Việc mở khóa tài khoản/tạm ngưng/ngừng cung cấp dịch vụ chỉ được 9Pay thực hiện khi lý do tạm khóa/khóa/phong tỏa tài khoản đã được giải quyết.

Việc áp dụng các biện pháp nêu tại khoản này sẽ được 9Pay triển khai tùy theo tình huống cụ thể, với mục tiêu đảm bảo an toàn hoạt động tài khoản 9Pay của khách hàng, hạn chế thiệt hại phát sinh, khách hàng đồng ý rằng khi các sự kiện nêu trên phát sinh, 9Pay có thể lựa chọn biện pháp hạn chế cao nhất (khóa tài khoản) để áp dụng.

+ Mức nợ phí dịch vụ hoặc thời gian khách hàng không sử dụng thẻ nói trên có thể thay đổi theo quy định của 9Pay hoặc Ngân hàng trong từng thời kỳ. 9Pay sẽ thông báo khách hàng bằng công văn, tin nhắn hoặc gửi email cho khách hàng hoặc công bố trên website của 9Pay. Chủ động thu nợ bất cứ tài sản nào của khách hàng mà không cần chữ ký hay xác nhận của khách hàng hoặc thực hiện biện pháp khác để thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật và quy định của 9Pay trong trường hợp khách hàng không thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo yêu cầu của 9Pay các khoản giao dịch/phí sử dụng dịch vụ đó theo từng thời kỳ. Việc thu nợ vẫn được thực hiện khi việc sử dụng thẻ chưa hoặc đã chấm dứt.

+ Được miễn trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

+ Thực hiện các biện pháp cần thiết mà không cần thông báo trước cho khách hàng như dừng giao dịch, khóa tài khoản, tạm ngừng/chấm dứt việc sử dụng tài khoản khi khách hàng vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng dịch vụ hoặc vi phạm các Điều khoản sử dụng dịch vụ hoặc các trường hợp có dấu hiệu cho thấy tài khoản bị lợi dụng hoặc tài khoản nghi ngờ thực hiện các giao dịch gian lận, giả mạo, trục lợi chính sách hoặc tổn thất.

+ Từ chối cấp phép thanh toán hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ liên quan đến tài khoản phù hợp với các quy định của pháp luật và của 9Pay.

+ Được miễn trách nhiệm về việc giao hàng, chất lượng và dịch vụ hàng hóa mà được thanh toán khách hàng tài khoản giữa khách hàng và ĐVCNTT.

+ Được miễn trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin, ... bị trục trặc hoặc trong trường hợp vì lý do để đảm bảo an toàn và hạn chế rủi ro cho khách hàng khi 9Pay không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các thỏa thuận với khách hàng liên quan đến việc quản lý và sử dụng dịch vụ của 9Pay hoặc vì bất cứ lý do gì nằm ngoài khả năng kiểm soát của 9Pay.

+ Các quyền khác theo quy định tại Điều khoản sử dụng dịch vụ và Chính sách bảo mật của 9Pay và quy định của pháp luật có liên quan. 

8.2.    Trách nhiệm của 9Pay

Hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ của 9Pay và quản lý phương thức xác thực và mật khẩu.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về dịch vụ cung cấp.

- Bảo mật các thông tin liên quan đến chủ tài khoản, trừ khi pháp luật có quy định khác.

- Tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng trong suốt quá trình sử dụng và phối hợp với Ngân hàng, các đơn vị liên quan giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng.

- Khóa tài khoản trong vòng 01 giờ kể từ khi nhận được thông báo của khách hàng về việc khách hàng phát hiện hoặc nghi ngờ việc truy cập trái phép dịch vụ của 9Pay. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm với các giao dịch xảy ra sau 01 giờ kể từ khi nhận được thông báo của khách hàng và sau 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của khách hàng (đối với thẻ MasterCard).

- Thực hiện các yêu cầu trợ giúp như mở lại tài khoản phù hợp theo quy định của 9Pay.

- Giải quyết các sự cố xảy ra liên quan đến lỗi hệ thống, rớt đường truyền mạng, ...

- Khi hệ thống lỗi dẫn đến thanh toán không thành công, 9Pay trừ tiền sai trong tài khoản thẻ của khách hàng, 9Pay sẽ gửi thông báo cho khách hàng về phần trừ sai này (hệ thống chuyển trả lại tiền vào tài khoản thẻ cho khách hàng).

- Các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều khoản sử dụng dịch vụ và Chính sách bảo mật cùng với các quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 9. Trách nhiệm của khách hàng

9.1.    Quyền của Khách hàng

Thực hiện các giao dịch qua dịch vụ của 9Pay đã đăng ký theo quy định tương ứng với từng gói dịch vụ.

- Đưa ra các yêu cầu trong quá trình sử dụng dịch vụ liên quan đến tài khoản và thẻ theo quy định của pháp luật và Ngân hàng.

- Thay đổi thông tin chủ dịch vụ đã đăng ký (không bao gồm thay đổi về số điện thoại đăng ký), yêu cầu cấp lại mật khẩu.

- Có quyền ngừng sử dụng dịch vụ sau khi thông báo khách hàng bằng công văn bản cho điểm giao dịch của 9Pay, bao gồm cả trường hợp khách hàng không đồng ý với các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với biểu phí dịch vụ và các Điều khoản sử dụng dịch vụ do 9Pay đưa ra. 

- Tra soát, khiếu nại về các dịch vụ từ 9Pay theo quy định.

- Đồng ý 9Pay được toàn quyền sử dụng các thông tin liên quan đến chủ dịch vụ và cung cấp cho bên thứ ba có thẩm quyền theo quy định của 9Pay hoặc quy định của pháp luật hoặc các hoạt động khác liên quan đến các dịch vụ của 9Pay và đối tác để cung cấp các dịch vụ phù hợp nhất tới khách hàng

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

9.2.    Trách nhiệm của khách hàng

Thực hiện nghiêm ngặt, đúng và đầy đủ các nội dung điều chỉnh bởi pháp luật có liên quan, của Điều khoản sử dụng dịch vụ này.

- Chỉ được phép thực hiện hoạt động nạp/rút từ tài khoản ngân hàng liên kết của mình về Ví điện tử của mình và ngược lại theo quy định pháp luật hiện hành.

- Khách hàng sử dụng dịch vụ này phải chấp nhận rủi ro của riêng mình, phải chịu tất cả trách nhiệm cho các hành động mà khách hàng thực hiện cũng như kết quả tại Dịch vụ. Công ty sẽ không có trách nhiệm với việc mất các dữ liệu cá nhân (Tài khoản, Mật khẩu, thông tin thanh toán, ...) do lỗi của khách hàng.

- Công ty có thể áp dụng một hoặc đồng thời nhiều biện pháp sau đây mà không cần thông báo trước cho khách hàng, nếu Công ty nhận thấy khách hàng đang sử dụng Dịch vụ theo cách vi phạm các Điều khoản sử dụng. Tuy nhiên, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc ngăn chặn vi phạm đó của khách hàng hoặc những người khác.

+ Thu hồi hoặc xoá toàn bộ hoặc một phần của Nội dung đệ trình.

+ Đình chỉ hoặc thu hồi quyền của khách hàng trong việc sử dụng Nội dung.

+ Tạm dừng hoặc xoá các tài khoản.

+ Đình chỉ sử dụng toàn bộ hoặc một phần của Dịch vụ.

+ Bất kỳ biện pháp khác mà Công ty xem xét thấy cần thiết và thích đáng

- Trong trường hợp mà Công ty đã bị mất/thiệt hại hoặc phải trả một chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư) trực tiếp hoặc gián tiếp (bao gồm nhưng không giới hạn đối với trường hợp mà Công ty đã bị một bên thứ ba kiện về việc làm hư hại) do khách hàng vi phạm pháp luật hiện hành hoặc các Điều khoản sử dụng trong khi sử dụng Dịch vụ, khách hàng đó ngay lập tức phải bồi hoàn cho Công ty mọi thiệt hại, chi phí theo yêu cầu của Công ty.

- Bất cứ khi nào có một vấn đề về lỗi Dịch vụ, người dùng nên báo các lỗi đó với Công ty ngay lập tức, Công ty sẽ có quy định cụ thể về thời hạn để người dùng báo lỗi, nếu quá thời hạn này mà lỗi không được báo, Công ty không cam kết có thể tìm ra và khắc phục được lỗi cho khách hàng. Công ty có quyền thực hiện bất cứ hành động nào để sửa chữa các lỗi đó trong khả năng hợp lý nhất có thể. Việc sử dụng những lỗi hoặc các hành vi hack/gian lận sẽ khiến khách hàng bị cảnh báo hoặc bị cấm.

- Khách hàng đồng ý rằng khách hàng sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động hay thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể hoặc đe dọa làm gián đoạn hoặc tạm ngừng Dịch vụ.

- Khách hàng kịp thời thông báo cho 9Pay khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về giao dịch trên tài khoản của mình hoặc nghi ngờ tài khoản của mình bị lợi dụng

- Hoàn trả hoặc phối hợp với 9Pay hoàn trả các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn đã ghi Có vào tài khoản của mình.

- Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót, nhầm lẫn hoặc bị lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình. Trong các trường hợp như vậy, bạn đồng ý và xác nhận rằng, 9Pay chỉ có nghĩa vụ phối hợp cung cấp, xác nhận các hoạt động đăng ký, sử dụng tài khoản của bạn trên nguyên tắc phù hợp quy định, các thỏa thuận có liên quan và quy định pháp luật hiện hành. 

- Không được sử dụng tài khoản 9Pay vào các hoạt cấm, vi phạm pháp luật, hay bất kỳ hoạt động nào vi phạm các quy định tại Thỏa thuận này và các quy định Sản phẩm/Dịch vụ liên quan mà bạn sử dụng.

- Không sử dụng tài khoản để thực hiện cho các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều khoản sử dụng dịch vụ này, và các thỏa thuận liên quan của từng Sản phẩm/Dịch vụ mà bạn sử dụng.

Điều 10. Từ chối bảo đảm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập website và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả các Nội dung, thông tin, dữ liệu, văn khách hàng, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác mà khách hàng có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải thông qua Dịch vụ của chúng tôi, hoặc các thông tin về tài khoản và các thông tin khác hình thành nên trong quá trình sử dụng Dịch vụ bởi khách hàng.

Khách hàng đồng ý và hiểu rằng, mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực để cung cấp Dịch vụ cũng như bảo đảm cho việc cung cấp Dịch vụ được diễn ra một cách ổn định nhất, nhưng rủi ro luôn có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, bao gồm nhưng không giới hạn tới sự kiện Bất khả kháng, sự cố kỹ thuật, lỗi đường truyền, tấn công từ bên ngoài, sự cố của nhà thầu/Đối tác cung cấp dịch vụ,.... Khách hàng đồng ý sử dụng Dịch vụ của chúng tôi với tất cả sự rủi ro (nếu có) và đồng ý sẽ không tiến hành bất kỳ hành động pháp lý, hoặc tuyên bố, yêu cầu nào để yêu cầu bồi thường thiệt hại cho bất kỳ thiệt hại nào (nếu có) từ việc khách hàng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Điều 11. Các trường hợp miễn trách nhiệm 9Pay và các Ngân hàng liên kết không chịu trách nhiệm trong những trường hợp sau:

1. Giao dịch của khách hàng không thể thực hiện được do hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin gặp sự cố hoặc vì bất kỳ lý do nào khác không phải lỗi của 9Pay/Ngân hàng.
Các trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Điều khoản sử dụng dịch vụ này, của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai, địch họa, chiến tranh, ... hoặc trở ngại khách quan.

2. Số dư trong tài khoản của khách hàng không đủ/không có để thực hiện giao dịch hoặc số dư tài khoản đã bị phong tỏa/đảm bảo thanh toán cho các nghĩa vụ đã xác lập/đăng ký trước.

3. Về các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao hàng, chất lượng hàng hóa dịch vụ cũng như những tranh chấp khác (nếu có) phát sinh khi khách hàng thanh toán việc mua hàng trên mạng.

4. Việc thông tin cá nhân, thông tin giao dịch và các thông tin có liên quan đến dịch vụ 9Pay bị công bố/công khai cho bất kỳ bên thứ ba nào trong các trường hợp khách quan ngoài tầm kiểm soát của 9Pay và Ngân hàng (bị thâm nhập trái phép, ...) sẽ là sự kiện loại trừ trách nhiệm của 9Pay và Ngân hàng

Điều 12. Giao dịch không hủy ngang

1. Khách hàng không thể hủy ngang, thay đổi bất kỳ giao dịch nào đã được thực hiện thành công qua dịch vụ 9Pay và được Ngân hàng ghi nhận đầy đủ thông tin của khách hàng cùng với các chi tiết nghiệp vụ được thực hiện.

2. Bất kỳ giao dịch nào đã được xử lý thành công thông qua dịch vụ của 9Pay sẽ được Ngân hàng coi là có giá trị và không được hủy ngang, và khách hàng cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm cũng như nghĩa vụ với Ngân hàng đối với các giao dịch đó. 

Điều 13. Thực hiện lệnh thanh toán

1Mọi lệnh thanh toán/giao dịch thỏa mãn các yêu cầu xác thực giao dịch của dịch vụ 9Pay đều được coi là duy nhất do khách hàng thực hiện.

2. Khách hàng có thể thực hiện lệnh thanh toán/giao dịch vào bất kỳ thời gian nào trong ngày.

3. Các lệnh thanh toán/giao dịch đến khách hàng cùng sử dụng dịch vụ 9Pay sẽ được chuyển đi ngay sau khi khách hàng thực hiện giao dịch vào bất kỳ thời gian nào trong ngày. 

4. Các lệnh thanh toán/giao dịch ngoài dịch vụ 9Pay vào thời gian từ 8h đến 15h các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định) sẽ được chuyển đi ngày sai sau khi khách hàng thực hiện giao dịch. Các lệnh được thực hiện ngoài giờ trên sẽ được chuyển đi chậm nhất vào ngày làm việc tiếp theo sau. 

Điều 14. Quyền sở hữu trí tuệ của Công ty

Khách hàng đồng ý và công nhận rằng, Dịch vụ của chúng tôi, và tất cả các phần mềm cần thiết, cũng như các yếu tố/nguyên liệu cấu thành của Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn tới các hình ảnh, nhãn hiệu, logo, kiểu dáng, khách hàng vẽ, mô tả, chỉ dẫn, thông báo, mẫu hội thoại, khách hàng đồ, mã lập trình, … và các yếu tố/nguyên liệu khác cấu thành nên Dịch vụ, (sau đây gọi chung là “Tài sản trí tuệ”), là tài sản độc quyền của Công ty và của Đối tác cung cấp Dịch vụ đó tại mọi thời điểm và trong mọi trường hợp. Khách hàng đồng ý và công nhận rằng, tại mọi
thời điểm, Tài sản Trí tuệ được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam cũng như các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên bất kể các Tài sản Trí tuệ đó đã được Công ty tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hay chưa. Khách hàng không có quyền sử dụng bất kỳ Tài sản Trí tuệ nào của Công ty và Đối tác vào mục đích thương mại, hoặc vì mục đích lợi nhuận trừ khi người dụng nhận được sự chấp thuận khách hàng văn khách hàng của Công ty. Trong trường hợp được phép sử dụng Tài sản Trí tuệ cho các mục đích phi thương mại, khách hàng cam kết rằng việc sử dụng Tài sản Trí tuệ như vậy sẽ không tạo ra bất kỳ chỉnh sửa, thay đổi, ảnh hưởng, cản trở, tác động tiêu cực tới Tài sản Trí tuệ, cũng như uy tín, thương hiệu của Công ty.

Điều 15. Các trường hợp bất khả kháng

1. Sự kiện bất khả kháng là những sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép.

2. Những trường hợp được coi là sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm họa, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, ... dẫn tới việc không cung cấp được dịch vụ tới khách hàng thì 9Pay sẽ nhanh chóng thông báo tới khách hàng thông qua website: https://9pay.vn, tổng đài hỗ trợ, tin nhắn SMS, ...

3. Các sự cố/sự kiện phát sinh nằm ngoài phạm vi kiểm soát, phòng ngừa và dự kiến của 9Pay dẫn đến việc không thể tiếp nhận, xử lý hoặc thực hiện các giao dịch của khách hàng như:

a. Hệ thống đường truyền giữa 9Pay và (các) Ngân hàng, đối tác gặp sự cố, bị thâm nhập trái phép.

b. Hệ thống thông tin, máy tính của 9Pay gặp sự cố do bị tấn công, nhiễm virus hoặc bị ảnh hưởng của sự cố khác ngoài ý muốn.

c. Hệ thống xử lý giao dịch thẻ của (các) Ngân hàng bị lỗi.

d. Giao dịch được phê chuẩn thực hiện trên hệ thống của (các) Ngân hàng không gửi yêu cầu phê chuẩn thực hiện cho 9Pay.

4. Các sự cố phát sinh từ bên thứ ba cung ứng dịch vụ hạ tầng (điện, đường truyền Internet, trung gian thanh toán, đối tác cung cấp/bảo trì hệ thống, hạ tầng thanh toán, thẻ) và bất kỳ bên thứ ba nào khác cung cấp dịch vụ cho hoạt động cung ứng dịch vụ 9Pay:

a. Các sự cố do mất nguồn điện, sự cố do truyền thông.

b. Những sự cố liên quan đến đường truyền Internet do nhà cung cấp dịch vụ gây ra như: đứt đường truyền, dung lượng đường truyền bị hạn chế hoặc những sự cố tương tự có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các giao dịch của khách hàng.

c. Hệ thống thanh toán liên ngân hàng hay hệ thống của bên thứ ba có liên quan đến việc xử lý, thực hiện các lệnh/chỉ thị thanh toán của khách hàng bị xảy ra sự cố. 

5. Các trường hợp khác ngoài kiểm soát của 9Pay.

6. 9Pay có quyền được miễn trừ mọi trách nhiệm trong việc thực hiện Điều khoản sử dụng dịch vụ này trong trường hợp bị cản trở hoặc ngăn cản bởi các trường hợp bất khả kháng hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào vượt quá sự kiểm soát của 9Pay. Nếu 9Pay không thực hiện nghĩa vụ với khách hàng do bất kỳ nguyên nhân nào nếu trên hoặc sự kiện nào tương tự như hỏng hóc kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của 9Pay và/hoặc do lỗi hệ thống của Ngân hàng. 9Pay sẽ cố gắng gửi thông báo cho khách hàng về sự kiện đã xảy ra và áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại. 

Điều 16. Thỏa thuận khác

1. Thỏa thuận giữa 9Pay và khách hàng sẽ chấm dứt trong trường hợp sau:

- Các Bên đồng ý chấm dứt Điều khoản sử dụng này và sẽ thỏa thuận về các điều kiện cụ thể liên quan tới việc chấm dứt;

- Khi khách hàng bị chết, mất tích, mất/hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc là người tham gia tố tụng trong vụ án Hình sự/Dân sự/Hành chính/Lao động và tất cả các sự kiện khác làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính, tài sản và khả năng trả nợ của khách hàng theo đánh giá của 9Pay/Ngân hàng thì trong những trường hợp này thỏa thuận sẽ kết thúc khách hàng cách thức do hai Bên thỏa thuận và/hoặc phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đơn phương chấm dứt thỏa thuận:

9Pay được quyền đơn phương chấm dứt thực hiện thỏa thuận khi:

- Khách hàng liên quan đến các vụ án, vụ việc, các sự kiện làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính, tài sản và khả năng trả nợ của khách hàng theo đánh giá của 9Pay.

- Khách hàng vi phạm các trách nhiệm đã quy định trong Điều kiện sử dụng dịch vụ và Chính sách bảo mật mà không có bất kỳ sửa chữa, khắc phục nào trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Ngân hàng/9Pay.

- Nếu thỏa thuận bị đơn phương chấm dứt theo điểm nói trên thì ngoài việc bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế và trực tiếp cho Bên bị vi phạm, Bên vi phạm còn phải chịu phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Khi chấm dứt thỏa thuận, các bên có nghĩa vụ:

+ Thực hiện các nghĩa vụ thanh toán còn lại (nếu có) đến việc thực hiện dịch vụ theo quy định tại nội dung của Điều khoản sử dụng dịch vụ này và Chính sách bảo mật mà khách hàng đã đồng ý khi sử dụng dịch vụ của 9Pay. 

+ Giải quyết các tra soát, khiếu nại có liên quan đến việc thực hiện dịch vụ của các bên. 

3. Ngừng cung cấp dịch vụ 9Pay

9Pay có thể chấm dứt/từ chối/tạm dừng cung cấp các dịch vụ 9Pay mà không cần báo trước cho khách hàng trong các trường hợp:

- Khách hàng không tuân thủ các điều kiện, điều khoản của Điều khoản sử dụng dịch vụ 9Pay, quy định của 9Pay và/hoặc của pháp luật về việc sử dụng dịch vụ 9Pay.

- Theo quyết định, yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Các trường hợp liên quan đến giả mạo, rủi ro hoặc có gian lận.

- Có căn cứ/nghi ngờ về hoạt động rửa tiền của khách hàng.

- Khi lợi ích của 9Pay/khách hàng/bên thứ ba có thể bị phương hại.

- Khi có các sự cố do nguyên nhân bất khả kháng, nằm ngoài phạm vi kiểm soát của 9Pay. 

Điều 17. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

1. Liên lạc với 9Pay: Nếu có bất cứ vấn đề tranh chấp nào giữa khách hàng với 9Pay, thì trước tiên khách hàng hãy vui lòng liên hệ tới Trung tâm hỗ trợ khách hàng của 9Pay theo một trong các phương thức sau:

 • Gọi tới số điện thoại: 1900 88 68 32
 • Gửi Email tới địa chỉ: hotro@9pay.vn 
 • Gửi Khiếu nại trong mục Tra soát khiếu nại của 9Pay.

2.  Luật và Tòa án cho sự tranh chấp: Khách hàng đồng ý rằng, tất cả các tranh chấp nếu có giữa khách hàng và 9Pay nếu không giải quyết được thông qua thỏa thuận hoặc thương lượng giữa hai bên sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án theo Luật quy định của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

3. Tranh chấp không thích hợp: Tất cả các yêu cầu khách hàng đưa ra để chống lại 9Pay sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 15 của Điều khoản này. Các yêu cầu mang tính đối lập với Điều 15 của Điều khoản này sẽ được xem là các vấn đề kiện tụng/tranh chấp không thích hợp và là một sự vi phạm đối với khách hàng thỏa thuận này. Và thông qua khách hàng thông báo của 9Pay về vấn đề kiện tụng/tranh chấp không thích hợp được gửi tới khách hàng, khách hàng đã thất bại trong việc yêu cầu giải quyết tranh chấp với 9Pay.

Điều 18. Điều khoản chung

1. Điều khoản sử dụng dịch vụ này, Chính sách bảo mật và các chính sách khác của 9Pay cấu thành một thỏa thuận thống nhất và hoàn chỉnh được áp dụng đối với khách hàng sử dụng dịch vụ của 9Pay.

2.  Điều khoản sử dụng dịch vụ 9Pay này quy định các điều khoản và điều kiện giữa 9Pay và khách hàng cùng ĐVCNTT về việc đăng ký, sử dụng tài khoản 9Pay hoặc có liên quan tới việc cung cấp, sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán được cung ứng bởi 9Pay. Trước khi đăng ký, sử dụng dịch vụ, trong vai trò là người sử dụng dịch vụ, khách hàng cam kết đã đọc, hiểu rõ, và đồng ý với toàn bộ Điều khoản sử dụng dịch vụ 9Pay. 
Các quy định về Chính sách bảo vệ quyền riêng tư, quy định an toàn, bảo mật thông tin và các quy định, hướng dẫn liên quan Sản Phẩm, Dịch Vụ là một phần không tách rời của Điều khoản sử dụng dịch vụ 9Pay này. 

3. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng 9Pay có quyền sửa đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào tại Điều khoản sử dụng dịch vụ này vào bất kỳ thời điểm nào theo quyền quyết định của 9Pay. Các nội dung thay đổi sẽ có thông báo tại website của Công ty về sự điều chỉnh này và sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được thông báo, niêm yết công khai theo quy định.
Nếu không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của 9Pay, khách hàng vui lòng không đăng ký/kích hoạt dịch vụ và không tải, cài đặt, sử dụng hoặc hủy dịch vụ và tháo gỡ dịch vụ 9Pay ra khỏi thiết bị di động của khách hàng. Việc khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau thời hạn thông báo về các nội dung sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ đồng nghĩa với việc khách hàng đã chấp nhận các nội dung sửa đổi, bổ sung đó.

4. Khách hàng đảm bảo rằng khách hàng đã hiểu rõ các hướng dẫn và quy trình sử dụng 9Pay và những thay đổi, bổ sung (nếu có) của 9Pay

5. Tất cả các thông báo do 9Pay/Ngân hàng thông báo cho khách hàng theo các hình thức được quy định tại Điều khoản sử dụng dịch vụ sẽ được xem như khách hàng nhận được:

- Trong 05 (năm) ngày kể từ ngày gửi thư (tính khách hàng dấu bưu điện nơi gửi) nếu gửi khách hàng thư; hoặc vào ngày gửi đi nếu gửi khách hàng các phương thức khác có ghi nhận thông tin ngày gửi như fax, email, ... mà khách hàng đã đăng ký với 9Pay; hoặc vào ngày công bố trên website chính thức của 9Pay.

- Khách hàng đồng ý rằng 9Pay có thể gửi thông báo tới khách hàng khách hàng bất kỳ hình thức nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi tin nhắn SMS/MMS/Email, ...

- Khách hàng có thể giới hạn yêu cầu chia sẻ thông tin qua việc liên hệ tổng đài hỗ trợ của 9Pay.

- Khách hàng việc cung cấp số điện thoại (di động và/hoặc số cố định) và hoặc email khi sử dụng dịch vụ của 9Pay, khách hàng đã cho phép 9Pay được gửi tin nhắn SMS/MMS, email hoặc gọi điện đến số điện thoại của khách hàng để giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ, thông báo hoặc quảng bá sản phẩm, dịch vụ của 9Pay. 

6.  Khách hàng tuyên bố và xác nhận rằng, khách hàng có đầy đủ năng lực pháp lý, quyền hạn, thẩm quyền để thực hiện bất kỳ hành vi nào liên quan đến tài khoản 9Pay, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động đăng ký mở tài khoản, hay bất kỳ hoạt động nào sử dụng tài khoản.

7. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại/phạt vi phạm của các bên được áp dụng theo quy định của pháp luật.

8. Các điều khoản này được cập nhật ngày 04 tháng 05 năm 2023.

9. Bản quyền © 2022 9Pay Team. Tất cả các quyền đều đã được bảo lưu.
 

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Các điều khoản và điều kiện của Chính sách Bảo mật dữ liệu cá nhân hiển thị dưới đây (sau đây gọi là "Chính sách Bảo mật") quy định các điều khoản và điều kiện được đồng ý bởi và giữa Công ty Cổ phần 9Pay (sau đây gọi tắt là “Công ty”, hoặc “9Pay”, hoặc “chúng tôi”) và người sử dụng (sau đây gọi tắt là “khách hàng”, hoặc “bạn”) về việc, hoặc có liên quan tới việc cung cấp, sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán được cung ứng bởi Công ty (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”).  Bản Chính Sách này có giá trị ràng buộc tương đương một Hợp đồng được ký kết giữa Công ty và Khách hàng với các điều khoản tương ứng. Bằng thao tác nhấp vào nút đăng ký và thực hiện thủ tục đăng ký, hoàn tất thủ tục xác thực Tài Khoản trên Ứng Dụng 9Pay hoặc “Đồng ý với tất cả nội dung của Chính Sách” hoặc các nội dung tương tự, Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý hoàn toàn với các nội dung của Chính Sách như sau:

1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ:

Các từ ngữ và điều khoản sau sẽ có ý nghĩa như được định nghĩa dưới đây khi được sử dụng trong Chính sách Bảo mật:

“Công ty” là Công ty Cổ phần 9Pay, được thành lập hợp pháp và hoạt động theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0108425897 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/09/2018. Phụ thuộc vào vai trò của Công Ty trong từng tình huống cụ thể là (i) Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân; (ii) Bên Xử lý dữ liệu cá nhân; hoặc (iii) Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu, Công ty sẽ thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm tương ứng theo quy định của pháp luật hiện hành.

“Dịch vụ” được hiểu là dịch vụ trung gian thanh toán do 9Pay cung ứng một cách hợp pháp theo quy định của pháp luật. Dịch vụ trung gian thanh toán bao gồm dịch vụ cổng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ - chi hộ và dịch vụ ví điện tử.

“Ứng dụng 9Pay” hoặc “Ứng dụng” là hệ thống phần mềm do Công ty sở hữu và vận hành, nhằm hỗ trợ Khách hàng tiếp cận đến các Sản Phẩm/Dịch Vụ.

“Website” được hiểu là trang thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử khác được sử dụng bởi Công ty để duy trì, cung cấp, vận hành dịch vụ, hoặc có liên quan tới việc cung cấp Dịch vụ. Website cũng được dùng để đề cập tới các trang thông tin điện tử khác có thể truy cập trực tuyến trên tài nguyên Internet bởi khách hàng.

“Đối tác” được hiểu là các đối tác, có thể là thể nhân hoặc pháp nhân mà có hợp tác với 9Pay trong việc cung cấp Dịch vụ, Nội dung,…

“Tài khoản” có nghĩa là một tập hợp các chuỗi ký tự hoặc bất kỳ các dấu khác mà phát hành bởi Công ty tại thời điểm bắt đầu việc sử dụng Dịch vụ để định danh một khách hàng duy nhất. Trong số đó, định danh (các định danh) được thiết lập bởi các công ty dựa trên ứng dụng của khách hàng được gọi là “ID Khách hàng”.

“Dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

“Dữ liệu cá nhân cơ bản” bao gồm:

a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

b) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;

c) Giới tính;

d) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

đ) Quốc tịch;

e) Hình ảnh của cá nhân;

g) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

h) Tình trạng hôn nhân;

i) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);

k) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

l) Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc trường hợp dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

• “Dữ liệu cá nhân nhạy cảm” là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm:

a) Quan điểm ​​chính trị, quan điểm tôn giáo;

b) Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu.

c) Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;

d) Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;

đ) Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;

e) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;

g) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;

h) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

i) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;

k) Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

“Xử lý dữ liệu cá nhân” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

2.  QUY ĐỊNH CHUNG

2.1. Thông qua việc khách hàng sử dụng Dịch vụ, hoặc truy cập vào website của Công ty, Công ty sẽ thu thập một số thông tin nhất định từ khách hàng như quy định dưới đây. Công ty sẽ sử dụng nỗ lực cao nhất để cung cấp cho khách hàng Dịch vụ ngày càng chất lượng hơn, bằng cách đưa ra cho khách hàng các Dịch vụ phù hợp và liên quan nhất tới mục đích và nhu cầu sử dụng Dịch vụ của mỗi khách hàng. Công ty sẽ bảo mật thông tin của khách hàng một cách cẩn thận và chuẩn mực.

2.2. Dữ liệu cá nhân thu thập phải phù hợp và giới hạn trong phạm vi, mục đích cần xử lý. Công Ty không bán Dữ liệu cá nhân của Khách hàng dưới mọi hình thức, trừ trường hợp luật có quy định khác.

2.3. Công ty hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Cụ thể, các trang web và ứng dụng của Công ty không được thiết kế hoặc hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi, Công ty không bao giờ cố ý thu thập hoặc lưu giữ thông tin về bất kỳ ai dưới 13 tuổi, ngoại trừ nếu đó là một phần của cam kết cung cấp dịch vụ chuyên môn. Nếu Công ty biết rằng dữ liệu cá nhân của trẻ em bị thu thập khi chưa có sự cho phép thích hợp, dữ liệu đó sẽ bị xóa ngay khi có thể.

2.4. Dữ liệu cá nhân được áp dụng các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình xử lý, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật..

2.5. Dữ liệu cá nhân chỉ được lưu trữ trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu.

2.6. Mỗi khách hàng, thông qua việc sử dụng Dịch vụ, hoặc truy cập vào website của Công ty, đồng ý và cho phép Công ty được thu thập thông tin từ khách hàng đó theo phương thức phù hợp, cũng như đồng ý cho phép Công ty có quyền sử dụng các thông tin thu thập được để sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn tới việc lưu trữ thông tin khách hàng, thống kê, phân tích thói quen khách hàng để cải thiện Dịch vụ, nâng cấp phương thức cung cấp Dịch vụ,…

3. THU THẬP THÔNG TIN

Khi khách hàng sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào website của Công ty, Công ty có thể thu thập thông tin theo nhiều cách khác nhau để Dịch vụ có thể được hoạt động hiệu quả hơn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngày càng chất lượng hơn cho khách hàng. Công ty thu thập thông tin bằng nhiều cách khác nhau khi khách hàng sử dụng Dịch vụ, bao gồm các thông tin có từ các mẫu đăng ký trên website, các công nghệ như Log Data, cookies, e-mail truy vấn thông tin,…. Các hình thức thu thập thông tin mà Công ty sử dụng, bao gồm tới:

3.1. Thông tin nhận được từ khách hàng/thông tin khách hàng cung cấp cho Công ty:

Đây là các thông tin mà khách hàng cung cấp cho Công ty thông qua việc đăng ký/tạo lập tài khoản. Công ty có thể yêu cầu khách hàng cung cấp một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi dữ liệu cá nhân cơ bản theo quy định của pháp luật:

 • Họ tên;
 • Ngày, tháng, năm sinh;
 • Giới tính;
 • Thông tin, hình ảnh của Giấy tờ tùy thân (CMND, Căn cước công dân, hộ chiếu, và ngày cấp, nơi cấp);
 • Số điện thoại;
 • Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán khác (thông tin thẻ ghi nợ/ thẻ tín dụng);
 • Ảnh chụp gương mặt của Khách hàng thông qua thiết bị.
 • Và các thông tin khác (nếu có) có thể phát sinh do Khách hàng cung cấp hoặc cho phép thu thập, truy cập, lưu trữ khi Khách hàng sử dụng dịch vụ/bất kỳ tính năng, sản phẩm nào Công ty triển khai trong từng trường hợp cụ thể.
 • Các thông tin cập nhật, sửa đổi, bổ sung, thay thế;
 • Thông tin về các giao dịch và hoạt động của Khách hàng bao gồm, nhưng không giới hạn:
 • Các giao dịch thanh toán, chuyển tiền, nạp/rút tiền;
 • Các hoạt động liên kết/hủy liên kết thẻ/tài khoản ngân hàng;
 • Thay đổi/cài đặt lại Mật khẩu thanh toán (PIN);
 • Sử dụng các dịch vụ tài chính do đối tác của Công ty cung cấp;
 • Các hoạt động khác do Công ty hợp tác với các đối tác để triển khai trên ứng dụng/website do Công ty cung ứng.

3.2. Thông tin khác:

 • Thông tin, dữ liệu về việc sử dụng tính năng dịch vụ của Khách hàng (nếu có);
 • Các thông tin mà Khách hàng cung cấp khi phát sinh yêu cầu từ Công ty.

Việc thu thập thông tin được thực hiện từ nhiều nguồn khác nhau như: Qua thỏa thuận/hợp đồng được giao kết với Khách hàng, qua các kênh thông tin của cơ quan chức năng có thẩm quyền, ngân hàng có liên quan đến Khách hàng, Qua kênh liên lạc của Công ty và Khách hàng, các tương tác của Khách với nhân viên của Công ty; các thông tin Khách hàng phản hồi cho các cuộc khảo sát; các thông tin trong quá trình Khách hàng tham gia vào các trao đổi, thảo luận, giải quyết tranh chấp hoặc các thông tin phù hợp khác được Khách hàng cung cấp liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Công ty cung ứng;

Ngoài ra, nhằm mục đích cải thiện, nâng cao chất lượng Dịch vụ, Công ty có thể giám sát hoặc ghi âm các cuộc đàm thoại với Khách hàng hoặc bất kỳ ai nhân danh Khách hàng trên nguyên tắc phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Thông tin được thu thập tự động:

 • Thông tin được gửi đến Công ty từ máy tính, điện thoại, hoặc các thiết bị khác mà Khách hàng sử dụng để tải, truy cập như: Dữ liệu các website, ứng dụng Khách hàng truy cập, địa chỉ IP, vị trí của Khách hàng, ID nhận dạng thiết bị, loại thiết bị, thông tin máy tính, thiết bị di động, thiết bị mạng, số liệu thống kê hiển thị của website, ứng dụng truy cập và các dữ liệu cơ bản khác;
 • Khi Khách hàng truy cập sản phẩm, dịch vụ của Công ty, hoặc truy cập website, ứng dụng của bên thứ ba có hợp tác dịch vụ trực tuyến mà Công ty cung cấp, Công ty và các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp của Công ty có thể sử dụng cookie và các công cụ kiểm tra (gọi chung là Cookies) để nhận diện khách hàng là một Người sử dụng và để tùy chỉnh trải nghiệm trực tuyến của Khách hàng, Dịch vụ Khách hàng sử dụng cũng như nội dung và quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trực tuyến khác; đo lường hiệu quả của các chương trình khuyến mãi và thực hiện phân tích; và để giảm thiểu rủi ro, ngăn chặn gian lận tiềm ẩn và thúc đẩy niềm tin và sự an toàn đối với các dịch vụ của Công ty;
 • Một số khía cạnh và tính năng của Dịch vụ, sản phẩm của Công ty chỉ khả dụng khi sử dụng Cookies, vì vậy nếu Khách chọn tắt hoặc từ chối Cookies, việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng có thể bị hạn chế hoặc không thể thực hiện;
 • Khi Khách hàng sử dụng thiết bị để truy cập, sử dụng dịch vụ, tùy theo cấu trúc, tính năng, thiết kế từng loại thiết bị, nhà cung cấp, cho phép Khách thiết lập, cấu hình, lựa chọn chức năng cho phép Dịch vụ, sản phẩm của Công ty được truy cập, sử dụng một, một số, hoặc toàn bộ thông tin nhất định theo tùy chọn của Khách hàng.

Thông tin được tạo ra bởi hệ thống của Công ty, hoặc các kênh hỗ trợ của Công ty như:

 • Thông tin ghi nhận Khách hàng trên hệ thống như Mã định danh, AppID, và bất kỳ thông tin nào khác mà hệ thống của Công ty tạo ra để để nhận diện Khách hàng khi truy cập, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
 • Thông tin Khách hàng cung cấp tại các phương tiện thông tin công khai như Fanpage của 9PayPay trên Facebook, 9Pay, website, ứng dụng của Công ty.
 • Thông tin khác mà Công ty cần nhằm thực hiện nghĩa vụ pháp lý theo quy định pháp luật, thông lệ quốc tế về cung cấp dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ liên quan.

 

4. MỤC ĐÍCH CỦA THU THẬP THÔNG TIN 

4.1. Công Ty thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân do Khách hàng cung cấp để:

i. Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;

ii. Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Công Ty;

iii. Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;

iv. Để hỗ trợ việc thống kê, phân tích hiệu quả vận hành sản phẩm, cách thức Khách hàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ, từ đó sẽ tối ưu hóa thêm các tính năng mà Khách hàng yêu cầu, nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm;

v. Xác minh danh tính, dịch vụ Khách hàng, giám sát ngăn chặn các hành vi gian lận, và thuận tiện cho việc lưu trữ và sao lưu, đảm bảo tính bảo mật cho Sản Phẩm/Dịch Vụ cung cấp cho Khách hàng,…

vi. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba là bên cung cấp, phân phối Sản Phẩm/Dịch Vụ;

vii. Cung cấp những quảng cáo có liên quan đến Khách hàng nhiều hơn thay vì những quảng cáo thông thường, đánh giá và cải thiện hiệu quả quảng cáo cũng như các hoạt động marketing khác; xác minh phần mềm hoặc nâng cấp phần mềm quản lý;

viii. Bảo vệ lợi ích của Công Ty và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan;

ix. Để đáp ứng, tuân thủ các chính sách nội bộ của Công Ty, các thủ tục và bất kỳ quy tắc, quy định, hướng dẫn, chỉ thị hoặc yêu cầu được ban hành bởi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

x. Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn và/hoặc các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

xi. Để phục vụ các mục đích khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty mà Công Ty cho là phù hợp tại từng thời điểm; và

xii. Các mục đích hợp lý khác có liên quan đến những mục đích được nêu trên.

4.2. Công Ty sẽ yêu cầu sự cho phép từ Khách hàng trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho mục đích khác ngoài mục đích đã được nêu tại Chính Sách này.

4.3. Thông tin của khách hàng mà Công ty thu thập như đã nêu ở trên chỉ được sử dụng cho mục đích vận hành, cải thiện và thay đổi Dịch vụ phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng, cũng như để duy trì và nâng cao chất lượng, tính bảo mật của Dịch vụ, nhằm bảo vệ tối đa lợi ích của cả Công ty và của khách hàng. Các thông tin mà Công ty nhận được và thu thập từ khách hàng sẽ đóng góp một vai trò quan trọng trong việc cải thiện Dịch vụ, website, cũng như cung cấp cho Công ty nguồn thông tin quý báu về xu hướng sử dụng Dịch vụ, mối quan tâm của khách hàng để từ đó chúng tôi phát triển, cập nhật các tính năng, tiện ích phù hợp cho nhu cầu của khách hàng.

5. HIỂN THỊ THÔNG TIN

Khi khách hàng sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể hiển thị một số lượng nhất định thông tin của khách hàng tại trang tin riêng/mục tin riêng hoặc tại phần thông tin tài khoản/thông tin nhân vật của khách hàng trên hệ thống Dịch vụ, mà thông qua đó không chỉ khách hàng đó, mà các khách hàng khác (dù đã đăng ký sử dụng Dịch vụ hoặc chưa đăng ký sử dụng Dịch vụ) có thể truy cập và tham khảo. Khách hàng có thể tùy chỉnh và chọn lựa các thông tin sẽ hiển thị và các thông tin không hiển thị tại trang tin riêng/mục tin riêng đó. Khách hàng cần cân nhắc kỹ càng khi quyết định sẽ hiển thị các thông tin nào.

6. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

6.1. Trong quá trình cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ, Công Ty sẽ/có thể cần chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng với bên thứ ba vì một hay nhiều mục đích nói trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

i. Chi nhánh, công ty liên kết và công ty liên quan của Công Ty;

ii. Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà Công Ty hợp tác để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn các đơn vị cung cấp dịch vụ, đơn vị tư vấn, đối tác tiếp thị, đơn vị nghiên cứu thị trường;

iii. Người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp Công Ty sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản cho, thì những thông tin của Khách hàng cũng nằm trong các tài sản được chuyển nhượng. Trong trường hợp thông tin được chuyển nhượng, Công Ty sẽ thông báo trước cho Khách hàng;

iv. Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

v. Các bên thứ ba mà Khách hàng đồng ý hoặc Công Ty có cơ sở pháp lý để chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

6.2. Ngoài các bên đã nêu ở trên, Công Ty sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ bên nào khác, trừ các trường hợp:

i. Khi có sự đồng ý của Khách hàng;

ii. Khi Công Ty được yêu cầu hoặc được phép tiết lộ theo quy định pháp luật; hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

iii. Khi Công Ty chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo (các) thỏa thuận giữa Khách hàng và Công Ty.

6.3. Trường hợp đối tác, bên thứ ba sử dụng, chia sẻ thông tin của Khách hàng, Công Ty sẽ cố gắng đảm bảo bên thứ ba phải tuân thủ các quy định của Chính Sách này.

7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG LIÊN QUAN ĐẾN DỮ LIỆU CÁ NHÂN CUNG CẤP CHO CÔNG TY

7.1. Khách hàng có các quyền sau đây: (i) Quyền được biết; (ii) Quyền đồng ý; (iii) Quyền truy cập; (iv) Quyền rút lại sự đồng ý; (v) Quyền xóa dữ liệu; (vi) Quyền hạn chế xử lý dữ liệu;

(vii) Quyền cung cấp dữ liệu; (viii) Quyền phản đối xử lý dữ liệu; (ix) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; (x) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; (xi) Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

7.2. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Khách hàng có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với Công Ty theo thông tin được cung cấp tại Điều 10.

7.3. Công Ty sẽ nỗ lực tối đa để thực hiện các yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Khách hàng trong khoảng thời gian luật định kể từ thời điểm nhận được yêu cầu hoàn chỉnh và hợp lệ từ Khách hàng, tùy thuộc vào quyền của Công Ty được viện dẫn đến bất kỳ sự miễn trừ và/hoặc ngoại lệ nào theo quy định của pháp luật.

7.4. Trường hợp Khách hàng rút lại sự đồng ý của mình, yêu cầu xóa dữ liệu và/hoặc thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các dữ liệu cá nhân của Khách hàng, và tùy thuộc vào bản chất yêu cầu của Khách hàng, Công Ty có thể sẽ xem xét và quyết định về việc không tiếp tục cung cấp các Sản Phẩm/Dịch Vụ của Công Ty cho Khách hàng. Các hành vi được thực hiện bởi Khách hàng theo quy định này sẽ được xem là sự đơn phương chấm dứt từ phía Khách hàng cho bất kỳ mối quan hệ nào giữa Khách hàng với Công ty, và hoàn toàn có thể dẫn đến sự vi phạm nghĩa vụ hoặc các cam kết theo Hợp Đồng giữa Khách hàng và Công Ty, đồng thời Công Ty bảo lưu các quyền và biện pháp khắc phục hợp pháp của Công Ty trong những trường hợp đó. Theo đó, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của Công Ty sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cả, hoặc cấm đoán đó.

7.5. Vì mục đích bảo mật, Khách hàng có thể cần phải đưa ra yêu cầu của mình bằng văn bản hoặc sử dụng phương pháp khác để chứng minh và xác thực danh tính của Khách hàng. Công Ty có thể yêu cầu Khách hàng xác minh danh tính trước khi xử lý yêu cầu của Khách hàng.

8. BẢO MẬT VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

8.1. Công Ty sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong thời gian pháp luật và Chính Sách này quy định. Công Ty sẽ hủy thông tin của Khách hàng ngay khi đã hợp lý xác nhận rằng:

(i) mục đích mà dữ liệu thông tin đã được thu thập không còn phù hợp cho việc giữ lại các dữ liệu; hoặc (ii) việc giữ lại không còn cần thiết cho bất cứ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh này; hoặc (iii) theo yêu cầu hợp pháp và hợp lệ của Khách hàng. Tuy nhiên, những thông tin đã bị hủy bỏ này vẫn sẽ được lưu trữ, sao lưu ở bên thứ ba. Vì vậy quý Khách hàng vui lòng xem xét kỹ lưỡng trước khi đăng tải thông tin lên hệ thống.

8.2. Công Ty cam kết thực hiện các biện pháp an ninh khác nhau và luôn nỗ lực tối đa để đảm bảo dữ liệu cá nhân của Khách hàng không bị rò rỉ, tiết lộ ra bên ngoài. Tuy nhiên, Khách hàng vui lòng thông cảm cho Công Ty nếu thông tin không may thông tin bị rò rỉ có thể do hạn chế về kỹ thuật, những thủ đoạn của kẻ xấu hoặc do sự cố ngoài tầm kiểm soát của Công Ty trong quá trình Khách hàng truy cập hệ thống.

8.3. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công, xâm nhập trái phép dẫn đến rò rỉ/mất dữ liệu cá nhân Khách hàng, Công Ty sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

8.4. Công Ty khuyến cáo Khách hàng nên có biện pháp bảo vệ tài khoản của mình bằng cách không cung cấp, trao đổi tài khoản hay mật khẩu cho bên thứ ba nào khác. Công Ty không chịu trách nhiệm đối với trường hợp Khách hàng tự tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình cho các bên thứ ba khác, dẫn đến việc dữ liệu cá nhân của Khách hàng bị rò rỉ. Vì vậy, Khách hàng lưu ý khi công khai thông tin trên các trang mạng khác.

9. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

9.1. Việc Công Ty không thực hiện hoặc áp dụng bất kỳ quyền hoặc biện pháp nào mà Công Ty có theo quy định tại Chính Sách này hoặc theo quy định pháp luật không bị xem là từ bỏ hoặc hạn chế quyền hoặc biện pháp đó. Công Ty bảo lưu quyền thực hiện quyền hoặc biện pháp đó vào bất kỳ thời điểm nào Công Ty nhận thấy thích hợp.

9.2. Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của Chính Sách này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi bằng cách khác thì Công Ty sẽ sửa đổi quy định đó, hoặc (theo toàn quyền quyết định của mình) bỏ quy định đó ra khỏi Chính Sách này. Nếu bất kỳ quy định nào của Chính Sách này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, việc xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các quy định còn lại của Chính Sách này, và những quy định còn lại sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.

9.3. Khách hàng xác nhận rằng, theo các quy định pháp luật và quy định hiện hành hoặc sau khi nhận được chỉ thị của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Công Ty có thể được yêu cầu thực hiện các hành động mà có thể vi phạm các quy định của Chính Sách này. Về vấn đề này, Khách hàng đồng ý không buộc Công Ty phải chịu trách nhiệm.

9.4. Chính Sách này sẽ có giá trị ràng buộc đối với những người thừa kế, các đại diện cá nhân và đại diện theo pháp luật, các bên kế nhiệm quyền sở hữu và các bên nhận chuyển nhượng được phép về tài sản (nếu có) của Khách hàng.

9.5. Bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào theo Chính Sách này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu không đạt được thỏa thuận thông qua thương lượng hòa giải, một trong các bên có quyền đưa vụ tranh chấp ra Tòa Án cấp có thẩm quyền tại Hà Nội để giải quyết.

9.6. Tranh chấp giữa Khách hàng và bên thứ ba: Công Ty không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Khách hàng, cung cấp thông tin cần thiết để Khách hàng và bên thứ ba liên quan để cùng giải quyết. Khách hàng và bên thứ ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Khách hàng và bên thứ ba.

10.  LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Chính sách Bảo mật này được điều chỉnh và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ nội dung nào nào trong Chính sách Bảo mật bị xem như là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được theo phán quyết hợp lý của Tòa án, hoặc cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, thì nội dung đó sẽ được xem là tách rời khỏi Chính sách Bảo mật và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Chính sách Bảo mật.