Quay lại

Hạng thành viên được xét như thế nào? Kể từ khi đạt hạng sẽ được giữ trong bao lâu

- Thời gian lên hạng: bạn sẽ được lên hạng ngay khi đủ điểm tương ứng với mỗi hạng.

- Chu kỳ xét hạng là 3 tháng: hạng tại chu kỳ tiếp theo sẽ được căn cứ theo số điểm phân hạng đã tích lũy trong 3 tháng trước kể từ ngày bắt đầu và kết thúc một chu kỳ xét hạng.

- Lên hạng/xuống hạng: điểm phân hạng tại chu kỳ mới sẽ được tích từ mốc đầu tiên của hạng liền kề trước 

+ Nếu tổng điểm phân hạng không đạt mốc điểm tương ứng để duy trì hạng, bạn sẽ hạ xuống hạng

+ Nếu tổng điểm phân hạng đạt các mốc điểm tương ứng với hạng cao hơn, bạn sẽ tăng hạng

Câu trả lời này có hữu ích?
Không