Nhận tư vấn miễn phí về giải pháp thanh toán số! Liên hệ ngay
Quay lại

Hạng thành viên được xét như thế nào? Kể từ khi đạt hạng sẽ được giữ trong bao lâu

- Thời gian lên hạng: bạn sẽ được lên hạng ngay khi đủ điểm tương ứng với mỗi hạng.

- Chu kỳ xét hạng là 3 tháng: hạng tại chu kỳ tiếp theo sẽ được căn cứ theo số điểm phân hạng đã tích lũy trong 3 tháng trước kể từ ngày bắt đầu và kết thúc một chu kỳ xét hạng.

- Lên hạng/xuống hạng: điểm phân hạng tại chu kỳ mới sẽ được tích từ mốc đầu tiên của hạng liền kề trước 

+ Nếu tổng điểm phân hạng không đạt mốc điểm tương ứng để duy trì hạng, bạn sẽ hạ xuống hạng

+ Nếu tổng điểm phân hạng đạt các mốc điểm tương ứng với hạng cao hơn, bạn sẽ tăng hạng

Câu trả lời này có hữu ích?
Icon good
Icon bad Không