Nhận tư vấn miễn phí về giải pháp thanh toán số! Liên hệ ngay
Quay lại

Cách tích lũy điểm 9Point?

Điểm 9Point dùng để đổi quà được tích lũy theo hai phương thức sau:

Giao dịch thanh toán thành công các giao dịch qua phương thức thanh toán Ví điện tử 9Pay

- Tặng 9Point trong các sự kiện tương ứng với hạng thành viên: lần đầu đăng ký mới tài khoản Ví, Chúc mừng ngày mở Ví, Sinh nhật, Lên hạng,...

- Các tính điểm: Mỗi 10.000 VNĐ = 2 Point

- Dịch vụ: các dịch vụ trên Ví 9Pay (trừ dịch vụ Tikop) và dịch vụ của đối tác có tích hợp phương thức thanh toán Ví 9Pay

- Hạn mức: không giới hạn tổng điểm tích lũy 9Point theo giao dịch, dịch vụ, thời gian hoặc tài khoản Ví

Lưu ý:

- Dịch vụ áp dụng và cách tích điểm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

- Giá trị giao dịch thanh toán cuối cùng cần tối thiểu 10.000đ để được ghi nhận đủ điều kiện tích lũy

- Giao dịch thanh toán không phải là bội số của 10.000, điểm tích lũy sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, tính theo 1 chữ số phần thập phân sau dấu phẩy:  

+ Phần thập phân có giá trị >=5 sẽ làm tròn lên

+ Phần thập phân có giá trị <5 sẽ làm tròn xuống

- Điểm 9Point được dựa vào giá trị giao dịch cuối cùng sau khi đã trừ giá trị chiết khấu và giảm giá áp dụng bởi voucher. 
Ví dụ: thanh toán hóa đơn 100.000đ, áp dụng voucher 30.000đ; điểm tích lũy sẽ được tính theo giá trị trừ ưu đãi là 70.000đ

Câu trả lời này có hữu ích?
Icon good
Icon bad Không