Nhận tư vấn miễn phí về giải pháp thanh toán số! Liên hệ ngay
Quay lại

Cách tích lũy điểm phân hạng thành viên?

Điểm phân hạng thành viên chỉ được tính dựa trên điểm tích lũy từ các giao dịch thanh toán kể từ thời điểm định danh tài khoản, không ghi nhận điểm thưởng từ các sự kiện đặc biệt.

1. Các tính điểm: Mỗi 10.000 VNĐ = 2 điểm

2. Dịch vụ: các dịch vụ trên Ví 9Pay (trừ dịch vụ Hóa đơn và Tài chính) và dịch vụ của đối tác có tích hợp phương thức thanh toán Ví 9Pay

+ Thẻ điện thoại: tối đa 10.000 điểm/tháng (50 triệu/tháng)

+ Dịch vụ thẻ khác: tối đa 10.000 điểm/tháng (50 triệu/tháng)

+ Tổng dịch vụ của đối tác có tích hợp phương thức Ví 9Pay: tối đa 10.000 điểm/tháng (50 triệu/tháng)

+ Các dịch vụ khác trên Ví: không giới hạn giá trị điểm tích lũy phân hạng thành viên

Lưu ý:

- Dịch vụ áp dụng và cách tích điểm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

- Giá trị giao dịch thanh toán cuối cùng cần tối thiểu 10.000đ để giao dịch được ghi nhận đủ điều kiện tích lũy

- Giao dịch thanh toán không phải là bội số của 10.000, điểm tích lũy sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, tính theo 1 chữ số phần thập phân sau dấu phẩy:  

+ Phần thập phân có giá trị >=5 sẽ làm tròn lên

+ Phần thập phân có giá trị <5 sẽ làm tròn xuống

- Điểm 9Point được dựa vào giá trị giao dịch cuối cùng sau khi đã trừ giá trị chiết khấu và giảm giá áp dụng bởi voucher. 
Ví dụ: thanh toán hóa đơn 100.000đ, áp dụng voucher 30.000đ; điểm tích lũy sẽ được tính theo giá trị trừ ưu đãi là 70.000đ

Câu trả lời này có hữu ích?
Icon good
Icon bad Không