Nhận tư vấn miễn phí về giải pháp thanh toán số! Liên hệ ngay
Quay lại

Cách xếp hạng thành viên?

- Hạng thành viên sẽ được căn cứ trên điểm phân hạng tích lũy từ các giao dịch thanh toán kể từ thời điểm định danh tài khoản Ví và không bao gồm điểm tặng từ sự kiện. Mỗi hạng thành viên có mức điểm tích lũy khác nhau

- Điểm phân hạng được xét trong chu kỳ 3 tháng tương ứng hạng thành viên như sau:

+ Đồng hành: < 500 điểm (<2.5 triệu)

+ Bạc: 501 - 2.499 điểm (~ 2.5 triệu đến < 12.5 triệu)

+ Vàng: 2.500 - 9.999 điểm (12.5 triệu đến < 50 triệu)

+ Bạch Kim: 10.000 - 24.999 điểm (50 triệu đến < 125 triệu)

+ Kim Cương: >= 25.000 điểm (>= 125 triệu)

Câu trả lời này có hữu ích?
Icon good
Icon bad Không