Quay lại

Hạn mức tổng điểm 9Point?

9Point tích lũy từ giao dịch thanh toán sẽ không có hạn mức theo giao dịch hay từng loại dịch vụ và thời gian.
 

Câu trả lời này có hữu ích?
Không