Icon Shop Nạp game, thẻ điện thoại chiết khấu tới 6%. Mua Ngay
Quay lại

Mức lãi suất khi sử dụng dịch vụ FastMoney

Mức lãi suất khi sử dụng dịch vụ FastMoney tuỳ thuộc vào gói vay, cụ thể:

- Gói vay 2 triệu: lãi trong hạn là 45%/năm trên dư nợ gốc ban đầu (áp dụng từ 04/04/2022). VD: Gói 2.000.000đ, thời hạn 15 ngày. Lãi = 2.000.000 x (45%/365) x 15 ≈ 37.000đ.

- Gói vay từ 3 đến 20 triệu: lãi trong hạn là 45%/năm trên dư nợ gốc còn lại. VD: Gói 3.000.000đ, thời hạn 2 tháng (tháng 6 và 7), đã trả tháng đầu và dư nợ gốc còn lại 1.525.000đ. Lãi = 1.525.000 x (45%/365) x 30 ≈ 57.000đ.

- Gói vay 2 triệu: lãi quá hạn là 67,5%/năm (≈ 150% lãi suất trong hạn) trên dư nợ gốc còn lại. VD: Dư nợ gốc còn lại: 1.000.000đ, quá hạn 4 ngày. Lãi = 1.000.000 x (67,5%/365) x 4 ≈ 7.500đ.

- Gói vay từ 3 đến 20 triệu: lãi quá hạn là 67.5%/năm (≈ 150% lãi suất trong hạn) trên dư nợ gốc còn lại. VD: Dư nợ gốc còn lại: 2.000.000đ, quá hạn 4 ngày. Lãi = 2.000.000 x (67.5%/365) x 4 ≈ 15.000đ.

Lãi chậm trả là 0%/năm tính trên dư lãi phát sinh chưa trả đúng hạn. VD: dư lãi chưa thanh toán là 50.000đ, quá hạn 3 ngày. Lãi = 50.000 x (0%/365) x 3 = 0đ

Câu trả lời này có hữu ích?
Icon good
Icon bad Không