Quay lại

Xuống hạng nhưng ưu đãi cũ chưa sử dụng hết?

Trường hơp bạn bị xuống hạng, các ưu đãi tương ứng hạng cũ sẽ bị xóa. Bạn sẽ được hưởng các ưu đãi dành riêng cho hạng thành viên 9Pay mới.

Câu trả lời này có hữu ích?
Không