Nhận tư vấn miễn phí về giải pháp thanh toán số! Liên hệ ngay
Quay lại

Hạn mức tích lũy điểm phân hạng thành viên?

Điểm phân hạng thành viên chỉ gồm điểm tích lũy từ các giao dịch thanh toán, áp dụng hạn mức theo dịch vụ và thời gian mỗi tháng như sau:

+ Thẻ điện thoại: tối đa 10.000 điểm/tháng (50 triệu/tháng)

+ Dịch vụ thẻ khác: tối đa 10.000 điểm/tháng (50 triệu/tháng)

+ Tổng dịch vụ của đối tác có tích hợp phương thức Ví 9Pay: tối đa 10.000 điểm/tháng (50 triệu/tháng)

+ Các dịch vụ khác trên Ví: không giới hạn giá trị điểm tích lũy phân hạng thành viên

Câu trả lời này có hữu ích?
Icon good
Icon bad Không