Quay lại

Hướng dẫn liên kết với ngân hàng MB

- Bước 1: Từ màn hình chính của Ứng dụng chọn "Liên kết tài khoản".
- Bước 2: Chọn logo "MBbank".
- Bước 3: Chọn hình thức liên kết
- Bước 4: Nhập đầy đủ & chính xác các thông tin theo yêu cầu.
- Bước 5: Nhập mã xác thực OTP để hoàn tất.
****Lưu ý: Tài khoản của bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking.
- Đã đăng kí dịch vụ thanh toán hóa đơn trực tuyến

Xem hướng dẫn >
Câu trả lời này có hữu ích?
Không