Quay lại

Không đổi được quà từ điểm 9Point?

Điều kiện để tham gia chương trình đổi điểm 9Point bao gồm:

- Tài khoản Ví đã được định danh thông tin cá nhân.

- Số dư 9Point đủ để quy đổi quà tặng với giá trị tương đương.

Câu trả lời này có hữu ích?
Không