Quay lại

Điểm 9Point dùng để làm gì?

Điểm 9Point là điểm tích lũy từ giao dịch thanh toán và tặng từ sự kiện đặc biệt. Điểm 9Point được áp dụng đổi point nhận voucher trong các chương trình tích điểm đổi quà.

Câu trả lời này có hữu ích?
Không