Quay lại

Đổi nhầm quà thì xử lý như thế nào?

Rất tiếc hiện tại 9Pay chưa có chính sách hỗ trợ hoàn trả giao dịch đã đổi quà thành công.

Lưu ý: Để tránh trường hợp đổi nhầm quà tặng thì ngay tại màn hình xác nhận, bạn vui lòng kiểm tra lại thông tin đơn hàng trước khi hoàn tất đổi điểm.

Câu trả lời này có hữu ích?
Không