Ví điện tử 9Pay

Cung cấp đến bạn tiện ích, dịch vụ mua thẻ điện thoại, nạp tiền điện thoại, thanh toán điện, nước, internet, truyền hình,... tiện lợi nhất.
Cung cấp đến bạn tiện ích, dịch vụ mua thẻ điện thoại, nạp tiền điện thoại, thanh toán điện, nước, internet, truyền hình,... tiện lợi nhất.
Hướng dẫn thanh toán qua QR Code
Bước 1.
Mở Ví điện tử 9Pay, đăng nhập
hoặc đăng ký.
Bước 2.
Trên 9Pay, chọn biểu tượng
Thanh toán, sau đó chọn quét mã
Bước 3.
Quét mã QR ở trình duyệt và
thanh toán